Ordval

Desinformation och missinformation
Med desinformation avses medvetet förvanskad eller felaktig information som... Läs mer

Räddningsperson – ny yrkesbenämning
Den finska yrkesbenämningen pelastaja (tidigare palomies) motsvaras av räddningsperson (ti... Läs mer

Terrängbrand, gräsbrand, skogsbrand
Det finska ordet maastopalo innefattar både gräsbrand och skogsbrand (ruohikko- ja m... Läs mer

Val mellan två slutkandidater
Använd slutkandidat för kandidaterna i slutomgången av ett val. En finalis... Läs mer

Timpris på el
"Börsel" är en direktöversättning av finskans pörssisähkö.... Läs mer

Det lackar mot jul
Dagarna kring jul och nyår skrivs med liten begynnelsebokstav: julafton, juldagen, nyårs... Läs mer

Hets mot folkgrupp, näthat och hatbrott
Hets mot folkgrupp innebär att sprida hotfulla eller nedsättande uttalanden med anspelning... Läs mer

Egnahemshus – finländsk benämning på enfamiljshus
Egnahemshus är en benämning som kan användas om finländska förhålland... Läs mer

Vårdplatser och vårdavdelningar
Ett sjukhus har ett visst antal vårdplatser (vuodepaikka, hoitopaikka).  Undvik att tala... Läs mer

Homosexuella, bisexuella, transpersoner – en ordlista
asexuellEn asexuell person känner sig inte attraherad av andra, har ingen sexlust, eller kä... Läs mer

Varsla om nedskärningar
Dåliga ekonomiska tider innebär osäkerhet för dem som är anställda. N... Läs mer

Psykisk ohälsa – att må dåligt
Det är skillnad mellan att må illa och att må dåligt.   Må ill... Läs mer

Skyddsrum
Ett skyddsrum (väestönsuoja) är specialbyggt för att ge skydd mot sådant s... Läs mer

Droger och narkotika
Finskans huume och huumausaine motsvaras på svenska av drog och narkotika.Definitionen av drog... Läs mer

Närpesbor talar Närpesdialekt
Den vardagliga och skämtsamma benämningen närpes (med långt e) fö... Läs mer

Injiceringsrum
Övervakade injiceringsrum, injektionsrum eller drogrum är benämningar för p... Läs mer

Lathund för trafiknotiser
Bilförare eller bilist. Motorist (motoristi) ska inte användas om en motorcyklist. Den sve... Läs mer

Enkäter och andra opinionsundersökningar
Då du ställer en eller flera frågor till några personer på stan eller t... Läs mer

Personer, människor, folk och vi
Människor används ofta i sådana sammanhang där det skulle vara mer naturligt me... Läs mer

Förmåner, stöd, bidrag
Förmånstagare (etuudensaaja) är den övergripande term som används av Folkpensionsanstalten. Til... Läs mer

Den allmänna farosignalen
Den första måndagen i månaden testas den allmänna farosignalen. Det är ut... Läs mer

Byggnader har inte vingar
Använd inte ordet vinge i betydelsen flygel. En flygelbyggnad kallas för siipi i finskan och... Läs mer

Covidintyg
Använd termen covidintyg för EU:s digitala intyg som bevisar att man har vaccinerat sig, t... Läs mer

Same, samisk, Sápmi och Lappland
Den här rekommendationen är vägledande för hanteringen av benämningarna sam... Läs mer

Värmebölja
En värmebölja är en längre period av hög värme.   Vid vilken te... Läs mer

Postcovid
Använd benämningen postcovid då någon har kvar symtom efter att ha haft covid-... Läs mer

Virusvarianterna alfa, beta, gamma skrivs med gemener
Världshälsoorganisationen (WHO) presenterade nyligen en lista på nya benämninga... Läs mer

Dö och avlida
Dö används om människor, djur, växter: Människorna dog av hunger och t&o... Läs mer

Restauranger och serveringstillstånd
Restauranger serverar mat och behöver därför inte benämnas matrestauranger, även om man utgår... Läs mer

Eftersom
Subjunktionen eftersom betyder "av den orsaken att", "därför att" och används i tal och skrift ... Läs mer

Tajt tidsplan när processen snabbas upp
Tåg och bussar kör enligt en tidtabell, men använd hellre tidsplan eller tidsschema ... Läs mer

Var sparsam med samt
Samt förekommer vanligen inte i talspråk, utan hör hemma i skriftspråket. &nb... Läs mer

Coronaepidemin: basnivå, accelerationsfas och samhällsspridning
De finländska myndigheterna delade in spridningen av covid-19 i tre faser: 1. basnivå&nb... Läs mer

Tänk på avståndet vid fysisk distansering
För att dämpa spridningen av coronaviruset ska man undvika fysisk kontakt. Företeelsen att hålla... Läs mer

Verbet löna sig har många synonymer
Vi finlandssvenskar överanvänder ofta löna sig, påverkade av finskans kannattaa... Läs mer

Hämtmat, att beställa hem mat och avhämta mat
Många restauranger säljer också mat för avhämtning och hemleverans. Som kund får man alltså ... Läs mer

Elever, studerande och studenter
Elever undervisas inom den grundläggande utbildningen från förskolan till nian. El... Läs mer

Smittade
Undvik att tala om flera "smittor" när det handlar om samma virus eller sjukdom.   Skriv... Läs mer

Ord med karantän
Sammansättningar med karantän kan bildas med eller utan s i fogen: karantänsläka... Läs mer

Utmanande
Utmanande är ett modeord som används också när andra adjektiv skulle vara mera ... Läs mer

Sekundärskämmas med skämskudden
Sekundärskam eller att sekundärskämmas innebär att man skäms å någon annans vägnar (jämför... Läs mer

Titta på eller lyssna på klippet från början till slut
Ibland presenteras statistik över hur många som tittat på ett videoklipp eller lyssnat på ett av... Läs mer

Stödja och stötta
Böjningsformerna av verbet stödja stavas stödja, stöder, st&... Läs mer

Skjuta, skjuten
Rubriken "Polisen har skjutit en person" kan tolkas på två olika sätt: dels att per... Läs mer

Samla in pengar
Använd gärna det svenska uttrycket samla in pengar (via donationer) för finskans varainhank... Läs mer

Använd ordet forskning rätt
Det övergripande begreppet forskning ska inte användas för de konkreta arbetsmetoder som vetenska... Läs mer

Tillstånd, lov och licens
Ibland översätts det finska ordet lupa med tillstånd, ibland med licens, lov, s... Läs mer

Sjukskötare
Den som har en sjukskötarexamen i Finland har yrkesbenämningen sjukskötare, oberoende av kön. Om... Läs mer

Tågsträcka, tåglinje och järnvägssträcka
Ibland ser man att ordet tågbana används synonymt med järnväg. Även om ingen större risk finns... Läs mer

Skriv rekoring
Det har blivit allt vanligare med rekoringar, grupper där konsumenter köper lokalt producerade var... Läs mer

Huvtröja och munkjacka
Finskans huppari motsvaras på svenska av huvtröja, munkjacka, munktröja och luvtröja. Det engels... Läs mer

Det heter ytbärgare
Ytbärgare (på finska pintapelastaja) kallas en person som från en räddningshelikopter sänks ne... Läs mer

Finländare, finne
En kort ordlista finländare: övergripande benämning på personer från Finland, oberoende av s... Läs mer

Pendla, växla, gå upp och ner
Verbet såga kan inte användas i betydelsen pendla på svenska. Skriv: Stödet för Sannfinländar... Läs mer

Minska på
Uttrycket minska på ska användas i betydelsen skära ner, minska.   Exempel: minska på ölko... Läs mer

Normaltid och vintertid
Sista söndagen i oktober tar sommartiden slut. Då återgår vi till normaltid eller vintertid. Bå... Läs mer

Eurozonen tur-och-retur
En resa som går fram till resmålet och tillbaka kallas en tur-och-retur-resa (Tur-och-retur till e... Läs mer

Ebola – uttal
Ebola uttalas med långt e och kort å [e:båla].     Ebola är ett virus som sprids genom kont... Läs mer

Karoshi
Karoshi – har du stött på det ordet? Det är ett japanskt lånord och betyder död genom övera... Läs mer

Matsvinnsrestaurang och matsvinnsbutik
En matsvinnsrestaurang (hävikkiravintola) är en restaurang som serverar förmånlig mat gjord på ... Läs mer

Baljhavre
Nyhtökaura är en finsk vegansk proteinprodukt gjord av havre och baljväxter som lanserades i b... Läs mer

Timmer och stock är olika saker
Skillnaden mellan stock och timmer kan synas trivial och betydelselös men den är inte oväsentlig.... Läs mer

Trygg och säker – två ord med överlappande betydelse
Trygg och säker (liksom trygghet och säkerhet, trygga och säkra) är båda ord med ett brett bety... Läs mer

Överfört ska det vara räddningsplanka
Blanda inte mellan orden planka och plank.   En räddningsplanka (inte "räddningsplank") är ett... Läs mer

Heter det terrorismbrott eller terroristbrott?
Brott, dåd, aktioner, attacker och andra gärningar utförda av terrorister heter i sammansatt form... Läs mer

Skadegörelse och illdåd
Skadegörelse och illdåd är inte synonymer.   Skadegörelse definieras i Svensk ordbok som det ... Läs mer

Hantverksöl
Det jäser i ölbranschen i och med att flera lokala små bryggerier dyker upp som svampar efter reg... Läs mer

Grexit och drakma
Kortordet grexit, det eventuella grekiska utträdet ur eurozonen, är ett en-ord och det skrivs med ... Läs mer

Svalare väder
Sval betyder friskt eller behagligt kylig, och sval används om något som har tämlige... Läs mer

Kolhydratfattig diet
Förkortningen LCHF står för low carb, high fat, en diet som förespråkar en kolhydratfattig och ... Läs mer

Beväpnad och väpnad
En beväpnad person kan utföra ett väpnat rån, men rånet kan inte vara beväpnat. Beväpna betyd... Läs mer

Överlevare, överlevande
Det finns en skillnad mellan överlevare och överlevande. Catharina Grünbaum har tagit upp detta i... Läs mer

Det heter förstasida
Ingen modern, svensk dagstidning har använt ordet "parad" eller "paradsida" i betydelsen förstasid... Läs mer

Syrianer inte synonymt med syrier
Syrianer och syrier är inte samma sak.   Syrianer eller assyrier är en kristen etnisk folkgrupp... Läs mer

Skyskrapa, höghus och låghus
Fortumskrapan i Esbo, som ska göras om från kontorshus till bostadshus, är en skyskrapa och inget... Läs mer

Om ordet bordläggning
Verbet bordlägga har två betydelser. Överfört innebär det ju att skjuta upp behandlingen av en ... Läs mer

Evangelikalism
Evangelikalismen är en radikal rörelse inom protestantisk kristendom.   Evangelisk och evangeli... Läs mer

Skillnad mellan bluffläkare och fuskläkare
När en person uppträder som läkare trots att han eller hon inte är det talar vi om bluffläkare.... Läs mer

Varumärke i stället för brand
Använd inte "brand" eller "bränd" i betydelsen varumärke.   Använd inte heller "benchmarking... Läs mer

Rom, romska och romani
En rom, flera romer och uttalas med långt å-ljud /rå:m/, /rå:mer/. Adjektivet är romsk /rå:msk... Läs mer

Stadsjeep – inte Suv
En stadsjeep är en större personbil som kombinerar framkomligheten hos ett terrängfor... Läs mer

Om anställning, tjänst och behörighet
kelpoisuus = behörighet; lämplighet   kelpoisuus virkaan = behörighet för tjänst(en)   ... Läs mer

Enkönat eller samkönat?
Ordet samkönad har med tiden blivit den klart vanligaste benämningen på parförhållanden mellan ... Läs mer

Stava rätt
Det gäller att se upp med substantivet stav och verbet stava.   En stav är en l&ari... Läs mer

Personalbiljett
Personalbiljett talar vi om på svenska för det som på finska kallas työsuhdematkalippu.   Arb... Läs mer

Snöskyffel, snöspade och snösläde
Snösläde säger vi för finskans lumikola, det vill säga det snöredskap man skjuter framför sig... Läs mer

Material och materiel
Material är det råämne, det stoff eller den substans som ligger till grund för bearbetning: mat... Läs mer

Papperslös hellre än illegal invandrare
Det finns olika benämningar som används för att beteckna människor som befinner sig i ett land u... Läs mer

Jämlik, jämställd
Jämlik och jämlikhet används om förhållandet mellan sociala grupper som rika kontra fattiga, i... Läs mer

Meteorid, meteoroid, meteor och meteroit
Stenar i rymden – så vagt kan man uttrycka sig om man inte känner till de rätta begreppen. Met... Läs mer

Legend och legendar
Legend är i första hand en sagoliknande berättelse av visst slag, men ordet kan även användas i... Läs mer

Hysa, inhysa, husera
Det finns en viss skillnad mellan hysa och inhysa. I fall då det handlar om en mer tillfällig inkv... Läs mer

Substantivet bry
Substantivet bry, bryet betyder besvär, bryderi, problem, ha bry med något. Den läng... Läs mer

Vara hyresgäst
Hyresgästerna eller de som bor i hyreslägenhet betalar hyra. Undvik att tala om att "bo p&... Läs mer

Ägarbostad
De som bor i ägarbostad (från finskans omistusasunto; inte "ägobostad") betalar bolagsvederlag f... Läs mer

Boende
En boende, flera boende betecknar en person som bor.   Exempel: Lyckad fest för de boende. ... Läs mer

Förstaklassare
En elev i första klass är en förstaklassare eller en etta (inte "förstaklassist"). På samma vis... Läs mer

Vaccinmotståndare
Vaccinering debatteras av och till flitigt. Man kan tala om vaccinmotståndare, vaccinkritiker,... Läs mer

Ombyggnad, renovering, sanering
Ombyggnad (perusparannus på finska) avser en genomgripande renovering och förbättring av hus el... Läs mer

Planlösning, planritning och bottenplan
Det finns klara betydelseskillnader mellan en planlösning, en planritning och ett bottenplan. ... Läs mer

Rata och nobba
Använd inte rata i den allmänna betydelsen säga nej till, avvisa, inte vilja ha, tycka illa om. A... Läs mer

Disputera och doktorera
Disputera betyder att offentligt försvara en avhandling vid ett bestämt tillfälle, disputationen ... Läs mer

Halksocka
Liukuestesukka eller jarrusukka heter halksocka på svenska.  ... Läs mer

Groventré
Finskans kuraeteinen/märkäeteinen heter groventré eller grovingång på svenska.  ... Läs mer

Grovkök
Apukeittiö heter grovkök på svenska.  ... Läs mer

Redigera, klippa, editera
Håll editera, redigera och klippa isär. Redigera betyder att bearbeta en skriven text så att den ... Läs mer

Dråp, mord och avrättning
I allmänspråket betyder ordet dråp (på finska tappo) ett oöverlagt dödande och ordet mord... Läs mer

Skolmassaker är också skolskjutning
Hittills har språkvården rekommenderat att vi ska undvika ordet skolskjutning i bemärkelsen skolm... Läs mer

Vårflod och översvämningar
Det fenomen som uppträder varje år då snön smälter kallas vårflod. ... Läs mer

Döda, avlidna eller omkomna i stället för lik
Undvik ordet lik i nyhetsrapporteringen. Det är inget anhöriga vill förknippa si... Läs mer

Kolleger, kompanjoner och kumpaner
Använd inte ordet "kumpan" (på finska kumppani) i betydelsen kompanjon, kollega, kamrat, partner.... Läs mer

Värvare
Värvare talar vi om då vi avser personer som försöker värva medlemmar eller donatorer till olik... Läs mer

Husvagn
Husvagn heter det på svenska, inte "caravan". En karavan, skrivet med k, är exempelvis ett lång... Läs mer

Trumf och triumf
Trumf och triumf ska inte sammanblandas:   Trumfkort heter det. Trumfen är den färg i kortspel ... Läs mer

Vigsel och vigning
Vigsel och vigning är två närliggande ord som inte är synonyma.   Vigsel... Läs mer

Inslag
Tala om inslag, tv-inslag eller radioinslag när du avser ett program som på finska kallas insertti... Läs mer

Sportlovsord
Det svenska ordet för hiihtoloma är sportlov. Man åker skidor, skridskor, pulka... Läs mer

Lov, semester och ledighet
Skolorna har lov: sommarlov, höstlov, jullov, sportlov, påsklov. Ferier kan ocks&ari... Läs mer

Penkis och de gamlas dag
Abiturienternas sista skoldag kallas penkis. Det kommer från finskans penkinpainajaiset. Ä... Läs mer

Rullstolstaxi
Vi säger rullstolstaxi för det som på finska heter invataksi. ... Läs mer

En hubb är ett nav
Bonniers svenska ordbok ger en hubb, hubben, hubbar. Om du tror att en hubb inte förstås av alla... Läs mer

Gourmet och gourmand
Så här skriver Nationalencyklopedin om de två matälskarna: gourmand storätare med god aptit, ... Läs mer

Turistfälla
Ordet turistfälla har en lite nedsättande och negativ klang, även om det verkar som om begreppet ... Läs mer

Arbetsavtal och kontrakt
Man ingår/sluter/träffar ett avtal. Ett arbetsavtal, työsopimus, ingås mellan arbetsgivaren och... Läs mer

Om hajar, stormar och avledningen mördar-
Finns det "mördarhajar"? Svaret är nej. Hajar är nog inte primärt ute efter att mörda människ... Läs mer

Vice ordförande i två ord
Följ gärna det allmänsvenska språkbruket och skriv vice ordförande i tv&ar... Läs mer

Invandrare, utrikesfödd, person med utländsk bakgrund
Då det finns ett behov att nämna att en person har invandrat till ett land kan följande uttryck a... Läs mer

Professor emeritus, biskop emeritus
Den akademiska titeln på en pensionerad professor är professor emeritus på svenska. I pluralis em... Läs mer

Dagis – böjning
Kortformer av ord behåller samma genus som den längre form som ligger till grund för formen. Orde... Läs mer

Anmälan, ansökan och inbjudan men begäran
Anmälan, ansökan och inbjudan böjs lika i obestämd och bestämd singular. I plural får substant... Läs mer

Avrätta
Avrätta betyder dels verkställa dödsstraff, dels skoningslöst kritisera en pjäs, en film och s... Läs mer

Onödig engelska
På Språkrådets webbplats finns en lista över engelska ord och deras motsvarigheter på svenska. ... Läs mer

Bry sig, bry sig om
Bry sig står för att lägga sig i, befatta sig med.   I den här betydelsen förekommer bry si... Läs mer

Ändra och förändra
Uttryck som "vädret ändrar" och "situationen ändrar" är inte korrekt svenska. Det bör i ställe... Läs mer

Kontorsprylar – presentation
Blädderblock Projektor, overheadprojektor/OH-projektor/arbetsprojektor, dataprojektor och videopro... Läs mer

Kontorsprylar – pärmar
Hålslag Mapp, gummibandsmapp/snoddmapp och hängmapp Pärm eller ringpärm Tidskriftssamlare Bl... Läs mer

Dala, svalna
Med dala avser vi sjunka, gå ner, sakta falla: solen dalar, snöflingorna dalar till marken.   D... Läs mer

Åsikt och mening
Åsikt kan kombineras med många verb: (ut)byta, dela, framföra, genomdriva, ha, hysa. Vi säger oc... Läs mer

Boendeparkering
Använd boendeparkering och (tillstånds- eller eventuellt boendeparkerings)dekal för de finska asu... Läs mer

Kontorsprylar – pennor och papper
Blyertspenna och stiftpenna Kulspetspenna Tuschpenna Överstrykningspenna Pennorna förvaras pr... Läs mer

Språkliga gränser
Ibland lägger vi till gränser för att understryka någonting: städa upp i rummet, ät upp mate... Läs mer

Själv eller ensam
Under de senaste åren har det blivit allt vanligare att använda ordet själv i stället för ensam... Läs mer

Nästan och knappt
Nästan betyder "bara något mindre än det aktuella värdet", medan knap... Läs mer

Knapp, knappt, knappa
Knapp, knappt, knappa står för inte fullt, mindre än väntat och är synonym... Läs mer

Lätt trafik och övergångsställe
Lätt trafik är detsamma som gles trafik med personbilar, det vill säga motsatsen till tung trafik... Läs mer

Höra, lyssna
Höra på, lyssna på och lyssna till används i likartade sammanhang utan att något mönster särs... Läs mer

Komma till skada
Uttrycket "komma till skada" är inte oriktigt. Variera i alla fall gärna med det kortare och konci... Läs mer

Dryg, drygt, dryga
Dryg, drygt, dryga står för riklig, väl tilltagen: fortkörningen gav dem dryga böter. Dryg anv... Läs mer

Verb som inte kräver preposition
Vid verben be, erbjuda, fråga, föreslå, hälsa, lova, lära, meddela, rekommendera, svara och så... Läs mer

Skilsmässa och delad vård
Att begära/söka/få skilsmässaAtt ligga i skilsmässaAtt ta ut skilsmäs... Läs mer

Verbet skilja
Skilja böjs antingen skilde, skilt, skils eller skiljde, skiljt, skiljs/skiljes. Skilja står fö... Läs mer

Hoppborg
En hoppborg är en stor uppblåsbar anordning som finns på bland annat tivoli och som barn kan hopp... Läs mer

Dra och dragare
En dragare är ett dragdjur, till exempel en oxe eller en ardennerhäst. Den som håller i trådarna... Läs mer

Söka
Den som söker han letar, heter det, och det är ingen dålig minnesregel för hur söka ska använd... Läs mer

Mobbning, pennalism och trakasserier
Traditionellt kallar vi förnedrande kamratförtryck för pennalism (det som på finlandssvenska ock... Läs mer

Påverkare är inte längre en finlandism
Påverkare har hittills ansetts vara en finlandism som vi gärna ska undvika. Rådet har varit att h... Läs mer

Arbetsdag, arbetstid, skiftarbete
Man kan arbeta dagtid eller kvällstid och vara anställd (på) heltid eller deltid.   Ett arbete... Läs mer

Olika slag av anställningar
Anställa, på finska ottaa palvelukseen Vara anställd/ha anställning, olla jonkun palveluksessa/... Läs mer

Välmående och välbefinnande
Observera skillnaden mellan orden välbefinnande och välmående (hyvinvointi).Välbefinnande är de... Läs mer

Solbada
Det heter att sola sig, solbada eller lapa sol (inte "ta sol" från finskans ottaa aurinkoa).  ... Läs mer

Rättvis, rejäl
Använd inte ordet "rejäl" i betydelsen rättvisemärkt (rättvisemärkta bananer, rättvis handel)... Läs mer

Dopning
Använd den svenska formen dopning. Observera att sammansättningar med dopning får ett foge-s: dop... Läs mer

Sammansättningar med chef
Sammansättningar med chef får ett foge-s: chefsläkare, chefstränare, chefssekreterare, chefsst... Läs mer

Stå bakom ett dåd
Det finns skäl att undvika uttryck av typen "terroristorganisationen tar ansvar för bombattentatet... Läs mer

Streck och sträck
Ett streck är en uppritad, kort linje: ett pennstreck, en streckkod, en strecktecknad gubbe. St... Läs mer

Jämt och jämnt
Förledet jäm- betyder lika som eller likadan som. Det heter jämbördig, jämställd, jämstor oc... Läs mer

Finsk eller finländsk?
Finne, finsk används om den finskspråkiga delen av Finlands befolkning, finlandssvensk om den som ... Läs mer

Åka fast
När någon blir fasttagen för en förseelse eller ett brott, får vi ofta höra att denna någon "... Läs mer

Slå sönder
Ordet söndra används rätt i uttryck där betydelsen är göra oense, till... Läs mer

Ett trauma
Trauma är ett ett-ord och böjs alltså ett trauma, traumat, flera trauman. Man lider alltså inte ... Läs mer

Medicinsk lathund
Finska ord och uttryck relaterade till hälso- och sjukvården blir ofta fel översatta till svenska... Läs mer

Skolning
Verbet skola betyder att utbilda någon väl för en viss uppgift, och är kanske n... Läs mer

Akut p-piller
Personer som har haft oskyddat sex och är rädda för att bli gravida kan förhindra en oönskad gr... Läs mer

Surrogatmoder
Finskans sijaissynnyttäjä är surrogatmoder, surrogatmamma på svenska. En surrogatmoder bär och ... Läs mer

Häktad – tutkintavanki
Tutkintavanki motsvaras av häktad (inte "rannsakningsfånge"). Tutkintavankila ska översättas med... Läs mer

Prioritera
Prioritera betyder att ge någon/något förtur: Samhället prioriterar äldreomsorgen framför bibl... Läs mer

Banda, band, bandning
Använd banda, spela in (på band), ta upp på band. Motsvarande substantiv är inspelning, bandnin... Läs mer

Ebolavirus och marburgvirus
Två virus som tillhör familjen fivolavirus och båda orsakar så kallad hemorragisk feber med stor... Läs mer

Bevilja, tilldela
Man beviljar endast sådant som någon ansökt om. Svensk ordbok uttrycker sig så här: "bevilja: ... Läs mer

Funktionsnedsättning, funktionshinder, funktionsvariation
En funktionsnedsättning innebär nedsatt fysisk, psykisk eller intellektuell funk... Läs mer

Sommargäster på semester
Semester står för en årligen återkommande ledighet från förvärvsarbetande. Semester kombinera... Läs mer

En/ett poäng
När poäng används som en enhet för att värdera prestation har poäng dubbelgenus och böjs anti... Läs mer

Unik
Det finns ord som förekommer så ofta att de urvattnas. Ett sådant ord är unik. Det används för... Läs mer

Terrormisstänkt
Använd hellre det vanliga och korta ordet terrormisstänkt i stället för terroristmisstänkt. ... Läs mer

Tala, prata
Tala är synonymt med hålla tal, yttra sig, ta till orda, recitera, diskutera, förel&... Läs mer

Syndabock, syndare
Blanda inte orden syndabock och syndare med varandra: Den som gör något fel är en sy... Läs mer

Dödas, förolyckas eller omkomma
Den som omkommer dör i en olycka eller i någon annan våldsam situation, som ett krig eller en na... Läs mer

Hamna
Hamna betyder dels råka komma (till) och stanna (i), dels råka in (i):   Jag k&... Läs mer

Bör är inte detsamma som ska
Det finns en skillnad mellan bör och ska som kanske inte alltid står helt klar för alla språkbru... Läs mer

Tack vare, på grund av
På grund av och till följd av anger orsaken:   På grund av den stränga vintern var uppvärm... Läs mer

Studier i, studera till
Man studerar ekonomi, man studerar till ekonom, man slutför sina studier i ekonomi. Man kan alltså... Läs mer

Stop
Dricka öl eller cider ur stop kan man göra, ja. Men på svenska syftar ordet stop på ett mycket s... Läs mer

Prov
I betydelsen "att fastställa en viss kunskaps- eller färdighetsnivå" ska prov böjas: ett prov, ... Läs mer

Att påtala är att kritisera
Påtala är ett ord vars exakta innebörd tycks vara oklar ibland. Det märks när man hör eller se... Läs mer

Kollektivavtal eller arbetsavtal?
Kollektivavtal (på finska työehtosopimus) ingås mellan fackförbund och arbetsgivarföreningar, ... Läs mer

Valbar, valfri
Valbar betyder "som kan bli vald".   I Finlands grundlag står det till exempel: Valb... Läs mer

Återkalla, ta tillbaka eller återta
Partierna med livsmedel som innehåller glasbitar eller metall tas tillbaka, återkallas eller åter... Läs mer

Terrass, uteservering, altan, veranda
Ordet terrass har två betydelser i svenskan. Dels kan det betyda en plan avsats i ursprunglige... Läs mer

Hälso- och sjukvård
Använd hälso- och sjukvård för finskans terveydenhuolto. I de flesta fall behövs båda leden.... Läs mer

Vård eller behandling
Man behandlar sjukdomar men vårdar patienter. Jämför med engelskans treatment och ca... Läs mer

Ska eller skall?
Numera är formen ska stilistiskt neutral och används i lagtext, så skriv gärna ska i stället f... Läs mer

Jobb, arbetsplats och arbetstillfälle
Håll isär vissa begrepp – arbetsplats är inte detsamma som jobb eller arbetstillfälle.En arbe... Läs mer

Adjektivet skild
Adjektivet skild betyder dels frånskild, dels varierande, olika.   Lisa är skild från Kalle... Läs mer

Gisslan
Gisslan, person eller personer som tas till fånga i utpressningssyfte, har n-genus men saknar ... Läs mer

Anspråk och anspråklös
När substantivet anspråk konstrueras med verb som göra, ha, komma med, ställa och så vidare bet... Läs mer

Fungera, verka
Fungera står för att arbeta tillfredsställande för sitt ändamål.   Det nya systemet funge... Läs mer

Part, partner
Förväxla inte orden part (avtalspart, förhandlingspart, part i målet) och partner (affärspartne... Läs mer

Miljövän, miljöfiende
Epitet används för att beskriva ett karakteristiskt drag hos en person, en företeelse eller likna... Läs mer

Metro, tunnelbana
Metro är namnet på tunnelbanan i Helsingfors och Paris. Ordet kan inte användas som en allmän be... Läs mer

Kontakter, kommunikationer
Ordet kontakt betyder läge som ger möjlighet till direkt överföring av information eller liknand... Läs mer

Bottnisk, österbottnisk
Ordet bottnisk är ett adjektiv och används enligt Svenska Akademiens ordbok i benämningen på Ös... Läs mer

Skadad, sårad
Notera skillnaden mellan att bli skadad och att bli sårad. Man skadas alltid i olycksfall såsom tr... Läs mer

Skadas och skada sig
Det är skillnad mellan att skadas och att skada sig.   I notiser om trafikolyckor bör det heta ... Läs mer

Rättvisemärkt – inte rejält
I Finland kallar sig Fair Trade-organisationen Reilu kauppa, som blivit Rejäl handel på svenska. M... Läs mer

Museum, jubileum
Ett museum böjs museet, flera museer, museerna. Sammansättningar... Läs mer

Konkurrent inte tävlare
En tävlare är inte detsamma som en konkurrent. När UPM förhandlar om uppköp av krisdrabbade fö... Läs mer

Kamratstöd, vertaistuki
Ett lämpligt ord för finskans vertaistuki är kamratstöd. Det är fråga om personer med sjukdo... Läs mer

Radio och andra en-ord på o
En-ord som slutar på o böjs: en stereo, stereon, flera stereor, stereorna en video, flera vide... Läs mer

Amma eller dia?
Kan man säga att barnet ammar? Heter det inte diar? Ja, man kan säga barnet ammar.   Verbet di... Läs mer

Ålderdomliga ord
Skriv dessutom, inte "därtill" Dessutom har de tolv hästar. Skriv få, inte "erhålla"  ... Läs mer

Presskonferens, pressträff, informationsmöte
Det svenska ordet för ett möte med flera journalister på samma gång är pr... Läs mer

Allt är inte strul
Strul anses vara vardagligt och kan säkert vara användbart i många sammanhang, men ska helst inte... Läs mer

Skräpfisk – ekonomiskt värdefull fisk
Fisk av arter som inte används till konsumtion och som saknar ekonomisk betydelse kallas skräpfisk... Läs mer

Diskutera, diskussion om, prata om
Blanda inte diskutera, föra en diskussion om och prata om med varandra.   Exempel: Justitiemi... Läs mer

Medium, medier, media
Som en övergripande benämning för informationskanaler som tidningar, radio och tv, kan medium bö... Läs mer

Lamslå, förlama
Blanda inte verben lamslå och förlama med varandra.   Den ursprungliga betydelsen av verbet lam... Läs mer

Incident, dåd och tillbud
En incident är en mer eller mindre oväntad och störande men inte alltför allvarlig händelse, of... Läs mer

Forska, undersöka
På svenska skiljer man mellan verben undersöka och forska. I motsats till finskans tutkia, kan for... Läs mer

Flykting, asylsökande, invandrare/utvandrare
Flykting: En utlänning som har orsak att befara förföljelse på grund av ras, religion, nationali... Läs mer

Flyktingförläggning
Flyktingförläggning heter det ställe där asylsökande och flyktingar som kommer till Finland få... Läs mer

Flygplats, flygfält eller flygstation?
Normalordet för det ställe dit vi åker för att ta flyget är flygplats. Ordet flygplats omfattar... Läs mer

Chockerad, chockad
Att bli chockerad innebär att man känner häftig och fördömande upprördhet inför en händelse ... Läs mer

Avskeda – säga upp – sparka
Man säger upp sig på eget initiativ. Man blir uppsagd när ett företag lägger om/lägger ned/av... Läs mer

Aktiv, aktivist
Enligt Svensk ordbok har ordet aktivist betydelsen person som inriktar sig på att utföra direkta ... Läs mer

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.