Om hajar, stormar och avledningen mördar-

Finns det "mördarhajar"?


Svaret är nej. Hajar är nog inte primärt ute efter att mörda människor. De lyder helt enkelt sin instinkt som de rovdjur de är och attackerar människor på grund av yttre orsaker - i det tragiska fallet i Sharm el-Sheikh i december 2010 kanske lockade närmare badstranden av djurkadaver som man dumpat i havet.

Ett mer rättvisande, och mindre sensationslystet, ord för att beskriva en händelse som denna är till exempel hajattack.

Lika missvisande är det att kalla cyklonen Yasi, aktuell i början av februari, för mördarstormen om inte avsikten är att citera Anna Bligh, premiärminister i delstaten Queensland, Australien.

I så fall ska ordet alltid omges av citattecken: "mördarstormen".