Påverkare är inte längre en finlandism

Påverkare har hittills ansetts vara en finlandism som vi gärna ska undvika. Rådet har varit att hellre tala om opinionsbildare, impulsgivare eller inflytelserik person, eftersom påverkaren "utövar otillbörlig påtryckning".

I slutet av 2010 tar Språkrådet i Sverige upp påverkare som månadens ord och säger att det går hur bra som helst att använda:
"Visst kan man säga opinionsbildare, lobbyist eller - om man vill ha ett mer negativt laddat ord - påtryckare. Men påverkare och sammansättningar som påverkansgrupp passar fint ihop med påverka och påverkan."

 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.