Finlandismer och finsk påverkan

Fortsättningsvis – också i fortsättningen
I finlandssvenskt språkbruk används fortsättningsvis ofta som översättning av finskans edelleen. Men edelleen betyd... Läs mer

Tajt tidsplan när processen snabbas upp
Tåg och bussar kör enligt en tidtabell, men använd hellre tidsplan eller tidsschema när det handlar om en plan som f... Läs mer

Polistitlar på svenska och finska
Här listar vi de tjänstebeteckningar som används inom Polisen på svenska och finska.   Svenska Finsk... Läs mer

Succésäsong för tidernas bästa
Svensk ordbok anger att uttrycket alla tiders är ålderdomligt. Det förekom som självständigt uttryck i gamla journ... Läs mer

Åsikterna går isär och det råder delade meningar
Att dela åsikter om något eller att dela en uppfattning med någon betyder att båda parter har samma åsikt elle... Läs mer

Butiken är öppen 9–21
Använd helst öppettider i stället för "öppethållning" och "öppethållningstider" (på finska aukiolo, aukioloajat... Läs mer

Dubbelt så, hälften så och gånger så
Vi har all anledning att använda dubbelt så, hälften så och x gånger så i stället för  ”dubbelt större”, ... Läs mer

För egen vinning
Det finska uttrycket vetää kotiinpäin betyder att göra något för egen vinning. Men i allm... Läs mer

Personer över och under 70 år
De finska uttrycken alle 70-vuotiaat och yli 70-vuotiaat motsvaras av personer (som är) under 70 år och personer (som ... Läs mer

Verbet löna sig har många synonymer
Vi finlandssvenskar överanvänder ofta "löna sig", påverkade av finskans kannattaa.   Löna sig betyder i första ... Läs mer

Ställa in
Använd gärna det allmänspråkliga verbet ställa in i stället för det föråldrade "inhibera" när det handlar om... Läs mer

Glada vi i skolan gå
Välj benämning på dem som får undervisning utifrån stadiet.    Elever undervisas inom den grundläggande utbil... Läs mer

Just nu, för närvarande
För att uttrycka att något sker eller gäller just nu (fi. tällä hetkellä) kan man variera mellan just nu, för... Läs mer

Som bäst
Uttrycket som bäst har två betydelser. Den absolut vanligaste betydelsen i allmänspråket är 'som intensivast, f... Läs mer

Vara konkret, konkret förslag, konkreta åtgärder i stället för "konkreti"
Det finska ordet konkretia ska inte översättas med "konkreti" på svenska. Stora finsk-svenska ordboken ger flera fö... Läs mer

Skolböcker och andra läromedel
Skolböcker och annat material som utarbetats för undervisning kallas läromedel på svenska.Tänk på att inte slentri... Läs mer

Som tur är, som tur var
Uttrycket som tur är eller som tur var ska alltid innehålla verbet är eller var. Vi finlandssvenskar glömme... Läs mer

Så bra som möjligt i stället för möjligast bra
Undvik den finlandssvenska konstruktionen "möjligast bra" och skriv i stället så bra som möjligt eller bästa m... Läs mer

Surdeg, surdegsgrund
När man bakar surdegsbröd används en surdeg (fi. taikinajuuri; hapanjuuri) som grund. Använd hellre surdeg ell... Läs mer

Undvik finlandismen till näst
Undvik de vardagliga finlandismerna "till näst", "till det nästa" och "till följande". Använd i stället till exe... Läs mer

Regeringskoalition, regeringsunderlag och regeringskollegor
Var försiktiga med ordet "regeringsbas". Det ordet är en (statistisk) finlandism och en direkt översättning av halli... Läs mer

Efternatten, tidigt på morgonen
Ordet "morgonnatten" är en finlandism (fi. aamuyö). Använd hellre på efternatten (senare delen av natten), tidigt p... Läs mer

Besparing eller inbesparing?
Ordet inbesparing är en finlandism i betydelsen minskning av utgifter. Använd ordet besparing när ni skriver om nedsk... Läs mer

Att tjäna och förtjäna något
Man tjänar pengar när man regelbundet och i enlighet med avtal får pengar som ersättning för arbete. Använd därf... Läs mer

Sportflygplan, privatplan
Ett sportflygplan, sportplan eller privatplan (fi. pienkone) är ett flygplan av mindre storlek och motorstyrka, avsett ... Läs mer

Ta ut pengar
Undvik finlandismen "att lyfta pengar på bank eller i bankomat". Använd i stället det allmänsvenska uttrycket ta ut ... Läs mer

I mitten av
Notera att uttrycket "i medlet av" uppfattas som ålderdomligt i svenskan. Använd i stället det modernare och stilisti... Läs mer

Moderklubb och moderförening
Ordet "fostrarklubb" (fi. kasvattajaseura) förekommer enbart på svenska i Finland. De ord som används i sverigesvensk... Läs mer

Multisjuk och multisjuklighet
Använd hellre multisjuk och multisjuklighet i stället för "mångsjuk" (jfr finskans monisairas) för ett tillstånd d... Läs mer

Pendla, växla, gå upp och ner
Verbet såga kan inte användas i betydelsen pendla på svenska. Skriv: Stödet för Sannfinländarna pendlar mellan å... Läs mer

Husbesiktning
Undvik finlandismen konditionsgranskning (från finskans kuntotarkastus). Mera allmänsvenska ord är husbesiktning e... Läs mer

Säsongens första dopp
Uttrycket "att kasta vinterpälsen" är en direkt översättning av finskans heittää pois talviturkkinsa.   Den hä... Läs mer

Lokalpatriot
Undvik finlandismen "knutpatriot" (från finskans nurkkapatriootti). Använd i stället det allmänsvenska ordet lokalpa... Läs mer

Farlig situation, risksituation, fara, kris
Finskans vaaratilanne översätts alltför ofta slentrianmässigt med ordet "farosituation". Farosituation kan betrakta... Läs mer

Förhålla sig neutral och ställa sig positiv
De adjektiv som kommer efter förhålla sig och ställa sig böjs efter subjektet i satsen. Det heter alltså De ställ... Läs mer

Till och med, upp till, hela, så mycket som
Finskans jopa kan inte alltid översättas med till och med. När jopa står framför procenttal och mängder är det l... Läs mer

Inlägg, anförande och be om ordet
"Taltur" är en felaktig direktöversättning av finskans puheenvuoro. Använd i stället inlägg, anförande eller ... Läs mer

Protestlista
Undvik finlandismen "adress" om du avser en lista med namnunderskrifter. Använd i stället det allmänt svenska ordet p... Läs mer

Annonsinformation
Undvik finlandismen "mediekort". Ordet är en direktöversättning av finskans mediakortti. Rekommendationen är att de ... Läs mer

Fastighetsmäklare
Notera att finskans "kiinteistönvälittäjä" heter fastighetsmäklare eller mäklare på svenska. Skriv inte "fastigh... Läs mer

Upphandlad trafik
Ostoliikenne är upphandlad trafik, trafik som upphandlas, avtalad trafik eller i ledigare texter avtalstrafik, inte "k... Läs mer

Uppvakta för att påverka
Ett vanligt finskt uttryck i politiska sammanhang som ofta översätts fel på svenska är lähestyä jotakuta, i betyde... Läs mer

Om utmärkelsetecken
På självständighetsdagen delas ordnar och andra utmärkelsetecken ut. En lista på rangordningen för de officiella f... Läs mer

På ett eller annat sätt
I medietexter och i radio och tv använder vi de allmänsvenska uttrycken av en eller annan orsak och på ett eller an... Läs mer

Det var nära ögat
Undvik uttrycket "nära ögat-situation", som är en oriktig direktöversättning av läheltä piti-tilanne. Använd i s... Läs mer

Den ena, den andra
När du nämner en av två saker eller personer är det korrekta pronomenet den ena. Den andra kan saknas eller placeras... Läs mer

Timmer och stock är olika saker
Skillnaden mellan stock och timmer kan synas trivial och betydelselös men den är inte oväsentlig. Eftersom både stoc... Läs mer

Varsla (om), utfärda varsel
Dåliga tider innebär osäkra tider för de som är anställda. Det förhärskande uttrycket i Finland när ett företa... Läs mer

Utdelning hellre än dividend
Tala om utdelning, inte dividend, för det finska osinko.   Vinstutdelning, aktieutdelning, utdelning används genomg... Läs mer

Centralt avtal
Den senaste tiden (mars 2013) har präglats av arbetsgivar- och arbetstagarparternas försök att komma överens om en g... Läs mer

Före årsskiftet
Ett uttryck som allt oftare smyger sig in i mediespråket är "på den här sidan året". Observera att detta är en dir... Läs mer

Lokalt producerad mat
"Närmat" från finskans lähiruoka är en finlandism. Var därför försiktiga med att använda ordet när ni skriver o... Läs mer

Om ordet gatupatrull
I finskan används ordet katupartio (ordagrant översatt gatupatrull) för de mer eller mindre radikala gupper som tagi... Läs mer

Spartalko är inte talko
Talko är en finlandism som behövs ibland, även i medietexter. Ordet handlar som bekant om ett gemensamt arbete som ut... Läs mer

Trafikera
Verbet trafikera kräver en ort, en rutt eller något liknande som direkt objekt: båten trafikerar Stockholm, bussen tr... Läs mer

På en våning
Det heter på en våning på svenska, fastän det heter kerroksessa på finska.   Exempel: Det brann i en bostad ... Läs mer

I huset där jag bor
Skriv och säg så här: I huset där jag bor (inte: I huset "var" jag bor)Hon är någonstans där det tydligen finns h... Läs mer

Religions- och livsåskådningskunskap
Fall inte i direktöversättningens fälla när ni skriver om det som på finska heter katsomusaine. På svenska heter m... Läs mer

Paneldeltagare, inte panelist
"Panelist" är inte en gångbar synonym för det som på svenska heter paneldeltagare, debattör eller helt enkelt delta... Läs mer

Det heter närköp
Ordet "stenfotsaffär" eller "stenfotsbutik" är en direktöversättning från finskans kivijalkakauppa och naturligtvis... Läs mer

Fem före
Uttrycket "fem före" är en finlandism, och en direkt översättning av finskans viittä vaille. Använd i stället nä... Läs mer

Bli försenad och komma för sent
Uttrycket "försena sig från" är en finlandism. Prepositionen "från" är dessutom direkt fel här. I allmänsvenskan ... Läs mer

Finlandismen "är bort från"
Undvik finlandismen "(inte) bort från". Skriv i stället till exempel (inte) gå ut över, (inte) skada eller skriv om ... Läs mer

Kunde och skulle kunna
Var uppmärksamma på hur ni använder "kunde".   Tre exempel på en felaktig användning av kunde: "Rösträtten ku... Läs mer

Lönespridning eller löneintervall
Undvik ordet "gaffel", "lönegaffel" när ni beskriver en spridning. Ordet är kopierat på det finska ordet palkkahaaru... Läs mer

Arbetarskydd
När vi skriver om olika åtgärder till skydd mot olyckor och ohälsa i arbetet rekommenderas termen arbetarskydd både... Läs mer

Underjordisk parkering
För parkering under jord bör vi skriva underjordisk parkering, parkeringsgarage eller bergrum för parkering. Undvik f... Läs mer

Komma ihop sig
Det är svenska på finskans villkor att skriva "Palestina och Israel tar ihop i FN". De idiomatiska uttrycken för fins... Läs mer

Vårdcentral hellre än hälsovårdscentral och hvc
Ordet hälsovårdscentral är ett finlandssvenskt ord, som är gångbart enbart i Finland. I Sverige heter det vårdcent... Läs mer

Skyskrapa, höghus och låghus
Fortumskrapan i Esbo, som ska göras om från kontorshus till bostadshus, är en skyskrapa och inget tornhus. Ett tornhu... Läs mer

Förstaklassare
En elev i första klass är en förstaklassare eller en etta (inte "förstaklassist"). På samma vis heter det andraklas... Läs mer

Nynny är finska
Ordet nynny är vardaglig finska och kan översättas på flera olika sätt till svenska, beroende på sammanhang. Stora... Läs mer

Lillajul
I den finlandssvenska traditionen firas lillajul kvällen före första advent. Använd inte uttrycken "lillajul" eller ... Läs mer

Kortformen abi
Som andra tvåstaviga en-ord (till exempel sambo, video, Jopo, bastu, logo) böjs kortformen abi av abiturient så här:... Läs mer

Vice ordförande i två ord
Följ gärna det allmänsvenska språkbruket och skriv vice ordförande i två ord. Ordet vice är här ett fristående ... Läs mer

Haartmanska sjukhuset
Det heter Haartmanska sjukhuset (inte "Haartmans sjukhus"). Haartmanska sjukhuset inhyser den jourverksamhet som tidiga... Läs mer

Förebild för gemensamma värderingar
Det finska ordet arvojohtaja ska inte direktöversättas med "värdeledare".Men det är knepigt att hitta ett entydigt o... Läs mer

Dimission, dimittera och abiturient
Dimittera, utdimittera och dimission är typiska finlandssvenska ord som knappt mer förekommer i Sverige. Där har skol... Läs mer

Valborg och första maj
Den 30 april och den 1 maj firar vi valborgsmässoafton respektive första maj. I ledigare stil kan man tala om valborg.... Läs mer

Variera mer – undvik ta i bruk
Uttrycket ta i bruk håller på att bli helt dominerande i mediespråket, och vi får läsa att allt från spårvägslin... Läs mer

Flaggdag
Observera att det heter flaggdag; "flaggningsdag" är en finlandism.Flaggan hissas klockan åtta på morgonen och halas ... Läs mer

Följande
Följande kan stå både framför och efter ett substantiv, följande utgångspunkter eller utgångspunkterna är följa... Läs mer

Bada bastu
Det heter bada bastu eller basta; inte "gå i bastu". Att kasta bad (från fi. heittää löylyä) innebär att slänga/... Läs mer

Lathund för trafiknotiser
Bilförare/bilist. Motorist (motoristi) ska inte användas i betydelsen motorcyklist. Den svenska betydelsen är nämlig... Läs mer

Vegetariskt och vego-
Undvik den finskinfluerade förleden vege- för vegetarisk. Om det behövs ett kortord för vegetarisk rekommenderar vi... Läs mer

Villa
Villa är ett hus för permanent boende ofta med egen trädgård, enfamiljsvilla, flerfamiljsvilla. Ett större fritidsh... Läs mer

Flervåningshus
Vi bor i bostäder, lägenheter eller våningar i flervåningshus. Om några få flervåningshus dominerar omgivningen k... Läs mer

Overall
Haalari är overall, blåställ eller överdragskläder på svenska. Använd inte "halare".... Läs mer

Kolleger, kompanjoner och kumpaner
Använd inte ordet "kumpan" (fi.kumppani) i betydelsen kompanjon, kollega, kamrat, partner. Tala alltså om regeringsko... Läs mer

Psoriasis
Sjukdomen psoriasis uttalas /psori:asis/, med långt i-ljud, i vårdat tal.   Använd långt i-ljud i nyhetssammanhan... Läs mer

Expert eller specialist
Tala om specialist, expert eller sakkunnig för finskans asiantuntija. Säg inte "sakvetare" eller "sakkännare".  ... Läs mer

Fotbollsligan
Vi talar om fotbollsligan, inte "tipsligan" som är en felaktig översättning av finskans veikkausliiga.... Läs mer

Vara på väg
Undvik finlandismen "på kommande" (från fi. tulossa). Använd i stället vara på väg, aktuell, snart inträffande, i... Läs mer

Förleden över-
Förleden över- är helt korrekt i överbelastad, överförfriskad, överrepresenterad och det i huvudsak finlandssvens... Läs mer

Lov, semester och ledighet
Lov är något som skolelever och lärare har. De viktigaste loven är sommar-, höst-, jul-, sport- och påskloven. Fer... Läs mer

Penkisdagen
Den sista skoldagen för abiturienterna innan de börjar läsa till vårens studentskrivningar kallas i vardagligt tal f... Läs mer

Huvudman
Huvudman (för något) är det gängse uttrycket för en organisation, kommun eller annan myndighet som juridiskt och ek... Läs mer

Verbet skilja
Skilja böjs antingen skilde, skilt, skils eller skiljde, skiljt, skiljs/skiljes. Skilja står för att avlägsna elle... Läs mer

Spana eller kolla in
Bonga (fi. bongata) är en vardaglig finlandism som ursprungligen använts i samband med fågelskådning men som numera ... Läs mer

Anbudsinfordran eller anbudsförfarande
Undvik "anbudstävling" och "anbudstävlan" (tarjouspyyntö) utom i direkta hänvisningar till svensk lagtext i Finland.... Läs mer

Karusell hellre än rumba
Svenskan använder inte ordet rumba i överförd bemärkelse. På svenska är rumba enbart en dans. En person som inte k... Läs mer

Arbetsdag, arbetstid, skiftarbete
Man kan arbeta dagtid eller kvällstid och vara anställd (på) heltid eller deltid.   Ett arbete i skift heter skift... Läs mer

Fast som adjektiv/adverb
Fast används för att uttrycka att något har fästs så att det sitter fast: spänna fast säkerhetsbältet, binda fas... Läs mer

"Fast vad sku vara"
Använd inte fast i betydelsen om än, om det så gäller, om så vore, i vilket fall som helst, till exempel, om du/ni ... Läs mer

Fast: begränsande förmodan
När vi i en inskränkning lägger in en hypotetisk förmodan kan fast(än) inte användas. I stället för konjunktione... Läs mer

Framför
Föredra något framför något annat – hellre än det finlandssvenska "framom". Prepositioner på -om är föråldra... Läs mer

Avvikande mening
Finskans eriävä mielipide (ibland vastalause) är avvikande mening, reservation på svenska. Man kan låta anteckna av... Läs mer

Entréhall
Använd inte aula i betydelsen hall, entrehall, vestibul eller hotellreception. Aula står i svenskan för en större s... Läs mer

Studentrum
Ett rum eller en bostad för en studerande kallas studentrum, studentbostad, studentkorridor eller kollektivbostad. Undv... Läs mer

Fristående hus
Benämningen fristående hus (fi. erillistalo) kopplas ibland ihop med stugboende på sverigesvenska webbplatser. I Finl... Läs mer

Lätt trafik och övergångsställe
Lätt trafik är detsamma som gles trafik med personbilar, det vill säga motsatsen till tung trafik. Använd helst inte... Läs mer

Fast: begränsande faktum
Konjunktionen fast(än) uttrycker en begränsning av en verklig omständighet. – Jag använder inte gummistövlar, fa... Läs mer

Uppmärksamma eller fästa uppmärksamhet vid
Finskans kiinnittää (jonkun) huomiota johonkin kan givetvis användas på samma sätt som fästa uppmärksamhet vid ... Läs mer

Selvitys är inte alltid utredning
Översätt inte slentrianmässigt varje finsk selvitys med utredning på svenska. Oftast handlar det inte alls om en ut... Läs mer

Ska och skulle
Förslag eller önskemål i bisatsen I en bisats som uttrycker förslag eller önskemål använder vi skulle när predi... Läs mer

Medicinsk lathund
Finska ord och uttryck relaterade till hälso- och sjukvården blir ofta fel översatta till svenska. Det här är en ko... Läs mer

Finlandssvenska talesätt
Många av de talesätt som vi ofta använder är okända i Sverige och delvis också i andra delar av Svenskfinland. Ibl... Läs mer

Vara på slutsträckan
Uttrycket "att vara på slutrakan" är en finlandism. Uttrycket är influerat från finskans loppusuora/loppusuoralla. A... Läs mer

Program lockar lyssnare/tittare
Populära program i radio eller tv lockar (inte "drar") många lyssnare eller tittare.... Läs mer

Näst störst
Näst störst, näst bäst, näst högst och så vidare heter det, inte "andra störst", "andra bäst" eller "andra hög... Läs mer

Förverkliga
Förverkliga betyder göra verklighet av något som endast finns som utkast, tanke, fantasi och så vidare. Man kan allt... Läs mer

Remont
Remont hör nog till de bäst kända finlandismerna, och många känner också till vad remont är enligt ordboken: varm... Läs mer

Lämna bort
Lämna bort betyder konkret föra bort, ge bort och förekommer mest i uttryck som lämna bort sina barn (till ett barnh... Läs mer

Valterminologi
Observera att val står i singularis när det är frågan om ett val: Europaparlamentsvalet. På finska står vaalit dä... Läs mer

Fatta eller ta beslut
Observera att man fattar beslut eller tar beslut på svenska. Översätt inte finskans tehdä päätös direkt till "gö... Läs mer

Rumskompis
Kämppis (eller kämppäkaveri) hör till de finska slangord i finlandssvenskan som är så vanliga i ungdomskulturen at... Läs mer

Samlingsregering
En samlingsregering är bildad av representanter för de flesta eller viktigaste partierna i ett land och tillsätts oft... Läs mer

Husläkare
Finskans omalääkäri kan inte översättas direkt till "egenläkare". På svenska har man en husläkare, personlig l... Läs mer

Genitiv
Finskans genitiv är ofta svår att översätta. Försök komma ihåg att den så kallade s-genitiven i svenskan i dag... Läs mer

Skolning
Verbet skola betyder att utbilda någon väl för en viss uppgift, och är kanske närmast synonymt med att inskola elle... Läs mer

Mobbning, pennalism och trakasserier
Traditionellt kallar vi förnedrande kamratförtryck för pennalism (det som på finlandssvenska också brukar kallas "p... Läs mer

Kan fabriker köras ner?
Undvik att använda "köra ned/ner" eller "nerkörning" för att uttrycka att en verksamhet läggs ner. Använd i ställ... Läs mer

Amortera på statsskulden
Undvik finlandismen "avkorta" i samband med återbetalningen av statsskulden. På allmän svenska talar man om amorterin... Läs mer

Banksekretess
Var försiktiga med att översätta finska ord direkt. Pankkisalaisuus heter banksekretess på svenska, inte "bankhemlig... Läs mer

Så framåtsyftande
När så står ensamt syftar det framåt, och det går bra att säga till exempel "slut på nyheterna – så vädret", ... Läs mer

Länge, lång tid
Länge är ett knepigt ord som lätt vandrar in där det inte hör hemma. Finlandismen "ta länge" är egentligen en sa... Läs mer

Som möjligt
Det finska mahdollisimman i fraser som mahdollisimman paljon, mahdollisimman pian, mahdollisimman hyvin ska i svenskan ... Läs mer

Evenemangskalender
Speciellt under sommaren är det många föreningar och fritidsklubbar som publicerar utförliga program med detaljer om... Läs mer

Utifrån och enligt
Använd utifrån, enligt, med stöd av, på grundval av för finskans jonkin perusteella. Undvik uttrycket "på bas... Läs mer

Bör är inte detsamma som ska
Det finns en skillnad mellan bör och ska som kanske inte alltid står helt klar för alla språkbrukare i det finlandss... Läs mer

Alla möten är inte palavrer
Ordet palaver hör till de svenska ord som har en i stort sett likalydande motsvarighet i finskan, men som inte har rikt... Läs mer

Bort med bort
Uttryck med pois i finskan motsvaras inte alltid av bort i svenskan, så se upp med följande uttryck:   Maksaa pois ... Läs mer

Stadskärna och innerstad
Olika delar av i synnerhet större städer har särskilda benämningar beroende på hur de ligger i förhållande till s... Läs mer

Åka fast
När någon blir fasttagen för en förseelse eller ett brott, får vi ofta höra att denna någon "blev fast" för till... Läs mer

Avstå, stå över, hoppa över
Finskans jättää väliin ska inte översättas direkt till svenska. Korrekta motsvarigheter är stå över, hoppa öve... Läs mer

Optisk fiberkabel
Den svenska motsvarigheten till finskans valokaapeli är optisk fiberkabel eller bara fiberkabel. Använd inte "ljuskab... Läs mer

Mousserande vin
Använd hellre mousserande vin än "skumvin", som ofta används i finlandssvenskan för att ordet motsvarar finskans kuo... Läs mer

Återkalla, ta tillbaka eller återta
Partierna med livsmedel som innehåller glasbitar eller metall tas tillbaka, återkallas eller återtas.   Undvik de ... Läs mer

Terrass, uteservering, altan, veranda
Ordet terrass har två betydelser i svenskan. Dels kan det betyda en plan avsats i ursprungligen sluttande eller ojämn ... Läs mer

Trängselavgift
Finskans ruuhkamaksu motsvaras inte av direktöversättningen "rusningsavgift". Det korrekta uttrycket på svenska är t... Läs mer

Skattesats
I och med kommunallagen från 1995 slopades det gamla begreppet skatteöre och ersattes enligt mönster från Sverige me... Läs mer

Korta jobb
Det finska uttrycket pätkätyö kan översättas på flera sätt i svenskan: visstidsarbete, visstidsjobb, korttidsjobb... Läs mer

Knäckfråga
I finlandssvenskan förekommer ordet "tröskelfråga" som en direkt översättning från finskans kynnyskysymys.De allm... Läs mer

Laga mat
Uttrycket "koka mat" (fi. keittää ruokaa) är en finlandism och ska undvikas. Använd hellre laga mat. Man kan använd... Läs mer

Förman, chef
Förman (fi. esimies) bör inte användas för att beteckna chef. Med förman avser man en arbetsledare som leder arbete... Läs mer

Redan i stället för ännu
Ordet ännu har i allmänsvenskt språkbruk i stort sett samma betydelse som fortfarande, det vill säga att någonting ... Läs mer

Lokal och personalrum
Ordet utrymme används ofta slentrianmässigt om allt som kallas tila(t) på finska, men de två orden motsvarar inte va... Läs mer

I hög grad och i stor utsträckning
Långt kan användas:– för att uttrycka avstånd konkret (Det är långt till Rovaniemi) – för att uttrycka avstå... Läs mer

Gång- och cykeltrafik
Använd inte "lätt trafik" (fi. kevyt liikenne) i betydelsen gång-, cykel- och mopedtrafik.Lätt trafik är detsamma ... Läs mer

Förra och senaste
Uttryck med senaste för förfluten tid ("senaste år, senaste måndag, senaste höst") är enbart finlandssvenska och s... Läs mer

Gisslan
Gisslan, eller person/personer som tas till fånga i utpressningssyfte, har n-genus men saknar böjning. Vi talar om att... Läs mer

Sommargäster på semester
Semester står för en årligen återkommande ledighet från förvärvsarbetande. Semester kombineras vanligen med ha, t... Läs mer

Frysta varor
Finskans pakastevihannes eller pakastebroileri ska översättas med frysta eller djupfrysta grönsaker, fryst eller djup... Läs mer

Underkylt regn
Jäätävä tihkusade eller jäätävää tihkua motsvaras av underkylt regn eller underkylt duggregn.   Tala också ... Läs mer

Blixthalka, krock och snöbyar
I finskan förekommer begreppet musta jää för fenomenet när vägar och gator täcks av en tunn genomskinlig isskorpa... Läs mer

Ett bakslag för våren
Finskans takatalvi kan återges på flera sätt på svenska. Vi kan exempelvis tala om ett bakslag (för våren), en ... Läs mer

Riktlinjer
Undvik att direktöversätta finskans linjaus. På svenska kan vi välja mellan flera olika alternativ i stället för f... Läs mer

Adjektivet skild
Adjektivet skild betyder dels frånskild, dels varierande, olika. Lisa är skild från Kalle sedan många år. Tal oc... Läs mer

Bada och badstrand
"Simstrand" är en direktöversättning från finskan. Badstrand heter det, ju! Det är också viss skillnad på att ba... Läs mer

Stort mästerskap
Använd stort eller viktigt mästerskap eller stortävling för finskans arvokisa, arvokilpailu. (Inte "värdetävling")... Läs mer

God medicinsk praxis
Den svenska motsvarigheten till finskans käypä hoito är god medicinsk praxis (inte "gängse vård").    Käypä h... Läs mer

Bosättningsbidrag
Den svenska termen för asettautumisraha är bosättningsbidrag (inte "bosättningspeng" eller "bosättningsstöd").... Läs mer

Igen i slutet av satsen
Se upp med placeringen av ordet igen. I finlandssvenskan smyger det sig ofta in i mitten av satsen, trots att ordet norm... Läs mer

Skattesats, skattmas, skattemyndighet
Skattesats (i kommunallagen i formen inkomstskattesats) är den procentuella andelen av våra inkomster som vi ska betal... Läs mer

Fungera, verka
Fungera står för att arbeta tillfredsställande för sitt ändamål.– Det nya systemet fungerar klanderfritt.– Nu ... Läs mer

Rättvisemärkt – inte rejält
I Finland kallar sig Fair Trade-organisationen Reilu kauppa, som blivit Rejäl handel på svenska. Motsvarande organisat... Läs mer

Lämna kyrkan
Använd helst uttrycket gå ur kyrkan (med betoning på ur) eller lämna kyrkan. Korrekt är också det lite formella tr... Läs mer

Presskonferens, pressträff, informationsmöte
Det svenska ordet för ett möte med flera journalister på samma gång är presskonferens, pressträff eller informatio... Läs mer

Hämta
Använd inte verbet hämta (fi. tuoda) i betydelsen ta med sig, ha med sig, medföra.   Skriv:– Ett 2,5 hektar stor... Läs mer

Hela dagen, hela året
Finskans pitkin päivää, pitkin vuotta ska inte översättas med "längs med dagen", "längs med året". På svenska s... Läs mer