Finlandismer och finsk påverkan

Finlandssvenska talesätt
Många av de talesätt som vi ofta använder är okända i Sverige och delvis o... Läs mer

Egnahemshus – finländsk benämning på enfamiljshus
Egnahemshus är en benämning som kan användas om finländska förhålland... Läs mer

Vårdplatser och vårdavdelningar
Ett sjukhus har ett visst antal vårdplatser (vuodepaikka, hoitopaikka).  Undvik att tala... Läs mer

Gräsbrand, skogsbrand och brand i terrängen
På finska fungerar ordet maastopalo som ett paraplybegrepp som innefattar både gräs... Läs mer

Vegetariskt och vego-
De svenska motsvarigheterna till finskans kasvisruoka är vegetarisk mat eller vegomat. Oftast r... Läs mer

Nykterhetskontroll
Då polisen gör en nykterhetskontroll får förarna göra ett alkoholutandnin... Läs mer

Psykisk ohälsa – att må dåligt
Det är skillnad mellan att må illa och att må dåligt.   Må ill... Läs mer

I slutskedet
Uttrycket “på slutrakan” är en direktöversättning av finskans ... Läs mer

Lathund för trafiknotiser
Bilförare eller bilist. Motorist (motoristi) ska inte användas om en motorcyklist. Den sve... Läs mer

Enkäter och andra opinionsundersökningar
Då du ställer en eller flera frågor till några personer på stan eller t... Läs mer

Anställd inom vården, dimensionering av vårdpersonalen, vårdstrejk
Använd hellre ord som vårdpersonal, sjukvårdspersonal, vårdanställda eller anställda inom vår... Läs mer

Personer, människor, folk och vi
Människor används ofta i sådana sammanhang där det skulle vara mer naturligt med något annat or... Läs mer

Bakomliggande eller underliggande sjukdom
Använd bakomliggande sjukdom eller underliggande sjukdom för finskans perussairaus.Exempel: Av ... Läs mer

Tidigt på morgonen och sent på kvällen
Många känner till att ordet "morgonnatten" (på finska aamuyö) är en finlandism. Men också uttr... Läs mer

Byggnader har inte vingar
Använd inte ordet vinge i betydelsen flygel. En flygelbyggnad kallas för siipi i finskan och... Läs mer

Lokaler, rum och utrymme
Finskans tila(t) motsvaras inte alltid av utrymme på svenska. I själva verket är det ganska s... Läs mer

Varifrån kommer du och var bor du?
Uttrycket "hemma från" ska inte användas i betydelsen "från en hemort eller födelseort". En pers... Läs mer

Bada och badstrand
En strand där man badar kallas badstrand. Undvik "simstrand" som är en direktöversättning av fi... Läs mer

Dubbelt så stor, hälften så stor och x gånger så stor
Använd konstruktionerna dubbelt så, hälften så och x gånger så i stället för "dubbelt störr... Läs mer

Så bra som möjligt
Det finska mahdollisimman i fraser som mahdollisimman paljon motsvaras av så många som möjligt p... Läs mer

Om möjligt
Se upp med uttrycket "i mån av möjlighet". Det är en så kallad statistisk finlandism, det vill... Läs mer

Restauranger och serveringstillstånd
Restauranger serverar mat och behöver därför inte benämnas matrestauranger, även om man utgår... Läs mer

Pimpla på isen
Att pimpla är att fiska med pimpel. På vintern sker pimpel eller pimpelfiske genom att fiskaren g... Läs mer

Fortsättningsvis – också i fortsättningen
I finlandssvenskt språkbruk används fortsättningsvis ofta som översättning av finskans edelleen... Läs mer

Tajt tidsplan när processen snabbas upp
Tåg och bussar kör enligt en tidtabell, men använd hellre tidsplan eller tidsschema när det hand... Läs mer

Polistitlar på svenska och finska
Här listar vi de tjänstebeteckningar som används inom Polisen på svenska och fi... Läs mer

Succésäsong för tidernas bästa
Svensk ordbok anger att uttrycket alla tiders är ålderdomligt. Det förekom som självständigt u... Läs mer

Åsikterna går isär och det råder delade meningar
Att dela åsikter om något eller att dela en uppfattning med någon betyder att båda parter ... Läs mer

Butiken är öppen 9–21
Använd helst öppettider i stället för "öppethållning" och "öppethållningstider" (på finska ... Läs mer

För egen vinning
Det finska uttrycket vetää kotiinpäin betyder att göra något för egen vinning. Men i allmänsv... Läs mer

Personer över och under 70 år
De finska uttrycken alle 70-vuotiaat och yli 70-vuotiaat motsvaras av personer (som är) under 70 å... Läs mer

Verbet löna sig har många synonymer
Vi finlandssvenskar överanvänder ofta löna sig, påverkade av finskans kannattaa.   Löna sig ... Läs mer

Ställa in
Använd gärna det allmänspråkliga verbet ställa in i stället för det föråldrade "inhibera"... Läs mer

Elever, studerande och studenter
Elever undervisas inom den grundläggande utbildningen från förskolan till nian. El... Läs mer

Just nu, för närvarande
För att uttrycka att något sker eller gäller just nu (på finska tällä hetkellä) kan man va... Läs mer

Som bäst – motsatsen till som sämst
Uttrycket som bäst har två betydelser. Den absolut vanligaste betydel... Läs mer

Att sätta, lägga, ställa, stoppa, sticka, hänga
Det som blir liggande lägger man, det som blir stående ställer man och det som blir hängande hä... Läs mer

Vara konkret, konkret förslag, konkreta åtgärder i stället för "konkreti"
Det finska ordet konkretia ska inte översättas med "konkreti" på svenska. Stora finsk-svenska or... Läs mer

Skolböcker och andra läromedel
Skolböcker och annat material som utarbetats för undervisning kallas läromedel på svenska.Tänk ... Läs mer

Som tur är, som tur var
Uttrycket som tur är eller som tur var ska alltid innehålla verbet är eller var. Vi finl... Läs mer

Surdeg, surdegsgrund
När man bakar surdegsbröd används en surdeg (på finska taikinajuuri; hapanjuuri) som grund. ... Läs mer

Undvik finlandismen till näst
Undvik de vardagliga finlandismerna "till näst", "till det nästa" och "till följande". Använd... Läs mer

Regeringskoalition, regeringsunderlag och regeringskollegor
Ordet "regeringsbas" är en direkt översättning av hallituspohja och förekommer f... Läs mer

Skatteförvaltningen ansvarar för skatterna
I Finland ansvarar Skatteförvaltningen för beskattningen. I Sverige heter motsvarande mynd... Läs mer

Besparing eller inbesparing?
Ordet inbesparing är en finlandism i betydelsen minskning av utgifter. Använd ordet besparing när... Läs mer

Man tjänar pengar men förtjänar beröm
Man tjänar pengar när man regelbundet får ersättning för arbete. Anvä... Läs mer

Sportflygplan, privatplan
Ett sportflygplan, sportplan eller privatplan (pienkone) är ett flygplan av mindre storlek och moto... Läs mer

Ta ut pengar
Undvik finlandismen "att lyfta pengar på bank eller i bankomat". Använd i stället det allmänsven... Läs mer

I mitten av
Notera att uttrycket "i medlet av" uppfattas som ålderdomligt i svenskan. Använd i stället det mo... Läs mer

Moderklubb och moderförening
Ordet "fostrarklubb" (på finska kasvattajaseura) förekommer enbart på svenska i Finland. De ord ... Läs mer

Multisjuk och multisjuklighet
Använd hellre multisjuk och multisjuklighet i stället för "mångsjuk" (jämf... Läs mer

Pendla, växla, gå upp och ner
Verbet såga kan inte användas i betydelsen pendla på svenska. Skriv: Stödet för Sannfinländar... Läs mer

Husbesiktning
Undvik finlandismen konditionsgranskning (från finskans kuntotarkastus). Mera allmänsvenska ord ... Läs mer

Säsongens första dopp
Uttrycket "att kasta vinterpälsen" är en direkt översättning av finskans heittää pois talvitur... Läs mer

Lokalpatriot
Undvik finlandismen "knutpatriot" (från finskans nurkkapatriootti). Använd i stället det allmäns... Läs mer

Förhålla sig neutral och ställa sig positiv
De adjektiv som kommer efter förhålla sig och ställa sig böjs efter subjektet i satsen. Det hete... Läs mer

Till och med, upp till, hela, så mycket som
Finskans jopa kan inte alltid översättas med till och med. När jopa står framför procenttal och... Läs mer

Farlig situation, risksituation, fara, kris
Finskans vaaratilanne översätts alltför ofta slentrianmässigt med ordet "farosituation". Farosi... Läs mer

Inlägg, anförande och be om ordet
"Taltur" är en felaktig direktöversättning av finskans puheenvuoro. Använd i stället inlägg,... Läs mer

Protestlista
Undvik finlandismen "adress" om du avser en lista med namnunderskrifter. Använd i stället det allm... Läs mer

Annonsinformation
Undvik finlandismen "mediekort". Ordet är en direktöversättning av finskans mediakortti. Rekommen... Läs mer

Fastighetsmäklare
Notera att finskans "kiinteistönvälittäjä" heter fastighetsmäklare eller mäklare på svenska.... Läs mer

Upphandlad trafik
Ostoliikenne är upphandlad trafik, trafik som upphandlas, avtalad trafik eller i ledigare texter av... Läs mer

Uppvakta för att påverka
Ett vanligt finskt uttryck i politiska sammanhang som ofta översätts fel på svenska är lähesty... Läs mer

Det var nära ögat
Undvik uttrycket "nära ögat-situation", som är en oriktig direktöversättning av läheltä piti-... Läs mer

Den ena, den andra
När du nämner en av två saker eller personer är det korrekta pronomenet den ena. Den andra kan s... Läs mer

Timmer och stock är olika saker
Skillnaden mellan stock och timmer kan synas trivial och betydelselös men den är inte oväsentlig.... Läs mer

Om ordet gatupatrull
I finskan används ordet katupartio (ordagrant översatt gatupatrull) för de mer eller mindre radi... Läs mer

På ett eller annat sätt
I medietexter och i radio och tv använder vi de allmänsvenska uttrycken av en eller annan orsak o... Läs mer

Utdelning hellre än dividend
Tala om utdelning, inte dividend, för det finska osinko.   Vinstutdelning, aktieutdelning, utdel... Läs mer

Före årsskiftet
Ett uttryck som allt oftare smyger sig in i mediespråket är "på den här sidan året". Observera ... Läs mer

Lokalt producerad mat
"Närmat" från finskans lähiruoka är en finlandism. Var därför försiktiga med att använda ord... Läs mer

Spartalko är inte talko
Talko är en finlandism som behövs ibland, även i medietexter. Ordet handlar som bekant om ett gem... Läs mer

Trafikera
Verbet trafikera kräver en ort, en rutt eller något liknande som direkt objekt: båten trafikerar ... Läs mer

På en våning
Det heter på en våning på svenska, fastän det heter kerroksessa på finska.   Exempel: ... Läs mer

I huset där jag bor
Skriv och säg så här:   I huset där jag bor (inte: I huset "var" jag bor) Hon är någonst... Läs mer

Om utmärkelsetecken
På självständighetsdagen delas ordnar och andra utmärkelsetecken ut. En lista p... Läs mer

Religions- och livsåskådningskunskap
Fall inte i direktöversättningens fälla när ni skriver om det som på finska heter katsomusaine.... Läs mer

Paneldeltagare, inte panelist
"Panelist" är inte en gångbar synonym för det som på svenska heter paneldeltagare, debattör ell... Läs mer

Fem före
Uttrycket "fem före" är en finlandism, och en direkt översättning av finskans viittä vaille. An... Läs mer

Arbetarskydd
När vi skriver om olika åtgärder till skydd mot olyckor och ohälsa i arbetet rekommenderas terme... Läs mer

Underjordisk parkering
För parkering under jord bör vi skriva underjordisk parkering eller parkeringsgarage.... Läs mer

Bli försenad och komma för sent
Uttrycket "försena sig från" är en finlandism. Prepositionen "från" är dessutom direkt fel här... Läs mer

Finlandismen "är bort från"
Undvik finlandismen "(inte) bort från". Skriv i stället till exempel (inte) gå ut över, (inte) s... Läs mer

Kunde och skulle kunna
Var uppmärksamma på hur ni använder "kunde".   Tre exempel på en felaktig användning av kund... Läs mer

Lönespridning eller löneintervall
Undvik ordet "gaffel", "lönegaffel" när ni beskriver en spridning. Ordet är kopierat på det fins... Läs mer

Komma ihop sig
Det är svenska på finskans villkor att skriva "Palestina och Israel tar ihop i FN". De idiomatiska... Läs mer

Vårdcentral hellre än hälsovårdscentral och hvc
Ordet hälsovårdscentral är ett finlandssvenskt ord, som är gångbart enbart i Finland. I Sverige... Läs mer

Kortformen abi
Som andra tvåstaviga en-ord (till exempel sambo, video, Jopo, bastu, logo) böjs kortformen abi av ... Läs mer

Skyskrapa, höghus och låghus
Fortumskrapan i Esbo, som ska göras om från kontorshus till bostadshus, är en skyskrapa och inget... Läs mer

Förstaklassare
En elev i första klass är en förstaklassare eller en etta (inte "förstaklassist"). På samma vis... Läs mer

Nynny är finska
Ordet nynny är vardaglig finska och kan översättas på flera olika sätt till svenska, beroende p... Läs mer

Det heter närköp
Ordet "stenfotsaffär" eller "stenfotsbutik" är en direktöversättning från finskans kivijalkakau... Läs mer

Vice ordförande i två ord
Följ gärna det allmänsvenska språkbruket och skriv vice ordförande i två ord. Ordet vice är h... Läs mer

Haartmanska sjukhuset
Det heter Haartmanska sjukhuset (inte "Haartmans sjukhus"). Haartmanska sjukhuset inhyser den jourv... Läs mer

Flaggdag
Observera att det heter flaggdag; "flaggningsdag" är en finlandism.Flaggan hissas klockan åtta på... Läs mer

Följande
Följande kan stå både framför och efter ett substantiv, följande utgångspunkter eller utgångs... Läs mer

Lillajul
I den finlandssvenska traditionen firas lillajul kvällen före första advent. Använd inte uttryck... Läs mer

Förebild för gemensamma värderingar
Det finska ordet arvojohtaja ska inte direktöversättas med "värdeledare".Men det är knepigt att ... Läs mer

Dimission, dimittera och abiturient
Dimittera, utdimittera och dimission är typiska finlandssvenska ord som knappt mer förekommer i Sv... Läs mer

Valborg och första maj
Den 30 april och den 1 maj firar vi valborgsmässoafton respektive första maj. I ledigare s... Läs mer

Bada bastu
Det heter bada bastu eller basta; inte "gå i bastu". Att kasta bad (från finskans heittää löyl... Läs mer

Flervåningshus
Vi bor i bostäder, lägenheter eller våningar i flervåningshus. Om några få flervåningshus dom... Läs mer

Overall
Haalari är overall, blåställ eller överdragskläder på svenska. Använd inte "halare".  ... Läs mer

Kolleger, kompanjoner och kumpaner
Använd inte ordet "kumpan" (på finska kumppani) i betydelsen kompanjon, kollega, kamrat, partner.... Läs mer

Variera mer – undvik ta i bruk
Uttrycket "ta i bruk" håller på att bli helt dominerande i mediespråket, och vi får läsa att al... Läs mer

Förledet över-
Förledet över- är helt korrekt i överbelastad, överförfriskad, överrepresenterad och det i h... Läs mer

Lov, semester och ledighet
Skolorna har lov: sommarlov, höstlov, jullov, sportlov, påsklov. Ferier kan ocks&ari... Läs mer

Penkis och de gamlas dag
Abiturienternas sista skoldag kallas penkis. Det kommer från finskans penkinpainajaiset. Även om d... Läs mer

Huvudman
Huvudman (för något) är det gängse uttrycket för en organisation, kommun eller annan myndighet ... Läs mer

Psoriasis
Sjukdomen psoriasis uttalas /psori:asis/, med långt i-ljud, i vårdat tal.   Använd långt i-lj... Läs mer

Expert eller specialist
Tala om specialist, expert eller sakkunnig för finskans asiantuntija. Säg inte "sakvetare" eller ... Läs mer

Fotbollsligan
Vi talar om fotbollsligan, inte "tipsligan" som är en felaktig översättning av finskans veikkaus... Läs mer

Vara på väg
Undvik finlandismen "på kommande" (från finskans tulossa). Använd i ställ... Läs mer

Spana eller kolla in
Bonga (på finska bongata) är en vardaglig finlandism som ursprungligen använts i samband med få... Läs mer

Verbet skilja
Skilja böjs antingen skilde, skilt, skils eller skiljde, skiljt, skiljs/skiljes. Skilja står fö... Läs mer

Arbetsdag, arbetstid, skiftarbete
Man kan arbeta dagtid eller kvällstid och vara anställd (på) heltid eller deltid.   Ett arbete... Läs mer

Fast som adjektiv/adverb
Fast används för att uttrycka att något har fästs så att det sitter fast: spänna fast säkerhe... Läs mer

"Fast vad sku vara"
Använd inte fast i betydelsen om än, om det så gäller, om så vore, i vilket fall som helst, til... Läs mer

Anbudsinfordran eller anbudsförfarande
Undvik "anbudstävling" och "anbudstävlan" (tarjouspyyntö) utom i direkta hänvisningar till svens... Läs mer

Karusell hellre än rumba
Svenskan använder inte ordet rumba i överförd bemärkelse. På svenska ä... Läs mer

Framför
Föredra något framför något annat – hellre än det finlandssvenska "framom". Prepositioner p... Läs mer

Fast: begränsande förmodan
När vi i en inskränkning lägger in en hypotetisk förmodan kan fast(än) inte användas. I ställ... Läs mer

Fast: begränsande faktum
Konjunktionen fast(än) uttrycker en begränsning av en verklig omständighet. Jag använder int... Läs mer

Uppmärksamma eller fästa uppmärksamhet vid
Finskans kiinnittää (jonkun) huomiota johonkin kan givetvis användas på samma sätt som fästa... Läs mer

Avvikande mening
Finskans eriävä mielipide (ibland vastalause) är avvikande mening, reservation på svenska. Man k... Läs mer

Entréhall
Använd inte aula i betydelsen hall, entrehall, vestibul eller hotellreception. Aula står i svensk... Läs mer

Studentrum
Ett rum eller en bostad för en studerande kallas studentrum, studentbostad eller studentko... Läs mer

Lätt trafik och övergångsställe
Lätt trafik är detsamma som gles trafik med personbilar, det vill säga motsatsen till tung trafik... Läs mer

Program lockar lyssnare/tittare
Populära program i radio eller tv lockar (inte "drar") många lyssnare eller tittare.  ... Läs mer

Näst störst
Näst störst, näst bäst, näst högst och så vidare heter det, inte "andra störst", "andra bäs... Läs mer

Selvitys är inte alltid utredning
Översätt inte slentrianmässigt varje finsk selvitys med utredning på svenska. Oftast handlar de... Läs mer

Ska och skulle
Förslag eller önskemål i bisatsen I en bisats som uttrycker förslag eller önskemål använder ... Läs mer

Genitiv
Finskans genitiv är ofta svår att översätta. Försök komma ihåg... Läs mer

Förverkliga
Förverkliga betyder göra verklighet av något som endast finns som utkast, tanke, fantasi och så ... Läs mer

Remont
Remont hör nog till de bäst kända finlandismerna, och många känner också till vad remont är e... Läs mer

Medicinsk lathund
Finska ord och uttryck relaterade till hälso- och sjukvården blir ofta fel översatta till svenska... Läs mer

Skolning
Verbet skola betyder att utbilda någon väl för en viss uppgift, och är kanske närmast synonymt ... Läs mer

Lämna bort
Lämna bort betyder konkret föra bort, ge bort och förekommer mest i uttryck som lämna bort sina ... Läs mer

Fatta eller ta beslut
Observera att man fattar beslut eller tar beslut på svenska. Översätt inte finskans tehdä päät... Läs mer

Samlingsregering
En samlingsregering är bildad av representanter för de flesta eller viktigaste partierna i ett lan... Läs mer

Husläkare
Finskans omalääkäri kan inte översättas direkt till "egenläkare". På svenska har man en husl... Läs mer

Amortera på statsskulden
Undvik finlandismen "avkorta" i samband med återbetalningen av statsskulden. På allmän svenska ta... Läs mer

Banksekretess
Var försiktiga med att översätta finska ord direkt. Pankkisalaisuus heter banksekretess på svens... Läs mer

Valterminologi
Observera att val står i singularis när det är fråga om ett val: Europaparlame... Läs mer

Så framåtsyftande
När så står ensamt syftar det framåt, och det går bra att säga till exempel "slut på nyhetern... Läs mer

Länge, lång tid
Länge är ett knepigt ord som lätt vandrar in där det inte hör hemma. Finlan... Läs mer

Evenemangskalender
Speciellt under sommaren är det många föreningar och fritidsklubbar som publicerar utförliga pro... Läs mer

Mobbning, pennalism och trakasserier
Traditionellt kallar vi förnedrande kamratförtryck för pennalism (det som på finlandssvenska ock... Läs mer

Kan fabriker köras ner?
Undvik att använda "köra ned/ner" eller "nerkörning" för att uttrycka att en verksamhet läggs n... Läs mer

Rumskompis
Kämppis (eller kämppäkaveri) hör till de finska slangord i finlandssvenskan som är så vanliga ... Läs mer

Utifrån och enligt
Använd utifrån, enligt, med stöd av, på grundval av för finskans jonkin perusteella. Undvi... Läs mer

Bör är inte detsamma som ska
Det finns en skillnad mellan bör och ska som kanske inte alltid står helt klar för alla språkbru... Läs mer

Stadskärna och innerstad
Olika delar av i synnerhet större städer har särskilda benämningar beroende på hur de ligger i ... Läs mer

Åka fast
När någon blir fasttagen för en förseelse eller ett brott, får vi ofta höra att denna någon "... Läs mer

Avstå, stå över, hoppa över
Finskans jättää väliin ska inte översättas direkt till svenska. Korrekta motsvarigheter är st... Läs mer

Optisk fiberkabel
Den svenska motsvarigheten till finskans valokaapeli är optisk fiberkabel eller bara fiberkabel. An... Läs mer

Mousserande vin
Använd hellre mousserande vin än "skumvin", som ofta används i finlandssvenskan för att ordet mo... Läs mer

Alla möten är inte palavrer
Ordet palaver hör till de svenska ord som har en i stort sett likalydande motsvarighet i finskan, m... Läs mer

Bort med bort
Uttryck med pois i finskan motsvaras inte alltid av bort i svenskan, så se upp med följande uttryc... Läs mer

Återkalla, ta tillbaka eller återta
Partierna med livsmedel som innehåller glasbitar eller metall tas tillbaka, återkallas eller åter... Läs mer

Terrass, uteservering, altan, veranda
Ordet terrass har två betydelser i svenskan. Dels kan det betyda en plan avsats i ursprungligen slu... Läs mer

Korta jobb
Det finska uttrycket pätkätyö kan översättas på flera sätt i svenskan: visstidsarbete, vissti... Läs mer

Knäckfråga
I finlandssvenskan förekommer ordet "tröskelfråga" som en direkt översättning från finskans ky... Läs mer

Laga mat
Uttrycket "koka mat" (keittää ruokaa) är en finlandism och ska undvikas. Använd hellre laga mat.... Läs mer

Förman, chef
Förman (esimies) bör inte användas för att beteckna chef. Med förman avser man en arbetsledare ... Läs mer

Sommargäster på semester
Semester står för en årligen återkommande ledighet från förvärvsarbetande. Semester kombinera... Läs mer

Trängselavgift
Finskans ruuhkamaksu motsvaras inte av direktöversättningen "rusningsavgift". Det korrekta uttryck... Läs mer

Skattesats
I och med kommunallagen från 1995 slopades det gamla begreppet skatteöre och ersattes enligt möns... Läs mer

Redan i stället för ännu
Ordet ännu har i allmänsvenskt språkbruk i stort sett samma betydelse som fortfarande, det vill s... Läs mer

I hög grad och i stor utsträckning
Långt kan användas:   för att uttrycka avstånd konkret (Det är långt till Rovaniemi) fö... Läs mer

Frysta varor
Finskans pakastevihannes eller pakastebroileri ska översättas med frysta eller djupfrysta grönsak... Läs mer

Underkylt regn
Jäätävä tihkusade eller jäätävää tihkua motsvaras av underkylt regn eller underkylt duggreg... Läs mer

Bada och badstrand
En strand där man badar kallas badstrand. Undvik "simstrand" som är en direktöversättning av fin... Läs mer

Stort mästerskap
Använd stort eller viktigt mästerskap eller stortävling för finskans arvokisa, arvokilpailu. (In... Läs mer

Gång- och cykeltrafik
Använd inte "lätt trafik" (på finska kevyt liikenne) i betydelsen gång-, cykel- och mopedtrafi... Läs mer

Blixthalka, snöbyar och isbildning
I finskan förekommer uttrycket musta jää när vägar och gator täcks av ... Läs mer

Ett bakslag för våren
Finskans takatalvi kan återges på flera sätt på svenska. Vi kan exempelvis tala om ett bakslag... Läs mer

Riktlinjer
Undvik att direktöversätta finskans linjaus. På svenska kan vi välja mellan fle... Läs mer

Adjektivet skild
Adjektivet skild betyder dels frånskild, dels varierande, olika.   Lisa är skild från Kalle... Läs mer

God medicinsk praxis
Den svenska motsvarigheten till finskans käypä hoito är god medicinsk praxis (inte "gängse vård... Läs mer

Bosättningsbidrag
Den svenska termen för asettautumisraha är bosättningsbidrag (inte "bosättningspeng" eller "bos... Läs mer

Hämta
Använd inte verbet hämta (finskans tuoda) i betydelsen "ta med sig", "ha med sig", "medföra". ... Läs mer

Igen i slutet av satsen
Se upp med placeringen av ordet igen. I finlandssvenskan smyger det sig ofta in i mitten av satsen, ... Läs mer

Gisslan
Gisslan, person eller personer som tas till fånga i utpressningssyfte, har n-genus men saknar ... Läs mer

Skattesats och skatteprocent
Skattesats (i kommunallagen i formen inkomstskattesats) är den procentuella andelen av vå... Läs mer

Fungera, verka
Fungera står för att arbeta tillfredsställande för sitt ändamål.   Det nya systemet funge... Läs mer

Rättvisemärkt – inte rejält
I Finland kallar sig Fair Trade-organisationen Reilu kauppa, som blivit Rejäl handel på svenska. M... Läs mer

Lämna kyrkan
Använd helst uttrycket lämna kyrkan eller gå ur kyrkan (med betoning på ur). D... Läs mer

Presskonferens, pressträff, informationsmöte
Det svenska ordet för ett möte med flera journalister på samma gång är presskonferens, presstr... Läs mer

Hela dagen, hela året
Finskans pitkin päivää, pitkin vuotta ska inte översättas med "längs med dagen", "längs med ... Läs mer

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.