Lathund för trafiknotiser

Bilförare eller bilist. Motorist (motoristi) ska inte användas om en motorcyklist. Den svenska betydelsen är nämligen en förare av motorfordon, särskilt en person som är positivt inställd till motorfordon. Använd inte ordet "personbilist"; de ord som fungerar bäst på svenska är bilförare och bilist.

Blixthalka. I finskan förekommer uttrycket musta jää men skriv inte "svart is". I svenskan används både blixthalka och ishalka för den här typen av halka.

Bli överkörd (jäädä auton/sillan/puun alle). Det heter inte att någon blir under till exempel en bil, utan man blir påkörd eller överkörd av något eller någon. Olyckan kan däremot leda till att man hamnar under en buss, spårvagn, trädstam eller liknande.


Dikeskörning. Utkörning (ulosajo) handlar om distribution av varor, och när man tar av från en motorväg till exempel gör man en avkörning. Då någon har kört av vägbanan kan man använda ordet dikeskörning eller en verbfras, som "personbil körde av motorvägen". 


Fortkörning. Undvik finlandismen "överhastighet" (ylinopeus). Skriv i stället fortkörning, köra för fort, åka fast för fortkörning, hålla för hög hastighet.


Få körkortet indraget. En förare som har gjort sig skyldig till brott eller förseelser eller har bristande hälsa som påverkar körförmågan kan få sitt körkort indraget eller återkallat.

Använd gärna de här allmänsvenska uttrycken i stället för "körförbud", trots att "körförbud" förekommer i finländsk lagtext som motsvarighet till finskans ajokielto. I en mer allmän kontext betyder körförbud i första hand officiellt förbud mot användning i trafik av visst fordon. Det är alltså i regel bilar som beläggs med körförbud, inte personen som sitter bakom ratten. 


Förare eller bilist. "Chaufför" bör undvikas så länge det inte handlar om en yrkeschaufför. Är det en vanlig bilförare räcker det med förare eller bilist.

Giltigt körkort, ha rätt att köra. I stället för det finskpåverkade "körrätt" kan man tala om giltigt körkort eller att ha rätt att köra.

Gång- och cykelväg. Lättrafikled används i lagstiftningen, så vid direkta hänvisningar till lagen kan uttrycket användas. Men i annat fall heter det gång- och cykelväg. Lätt trafik syftar på gles trafik (motsats: tung trafik). 

Helgtrafik. Använd helst inte finlandismen "returtrafik". I Sverige talar man om helgtrafiken eller, exempelvis, påsktrafiken.

Krock. Använd inte "plåtkrock" (från finskans peltikolari) utan helt enkelt bara krock. Följden av en lindrig krock kan vara plåtskador (bucklor och repor, inte "skråmor") på bilen.

Körduglig eller körbar. Ordet "körskick" kommer från finskans ajokunto. I stället för "körskick" kan man säga exempelvis att en person är för berusad för att köra eller att hen inte är körduglig och att ett fordon inte går att köra eller inte är körbart. 

Seriekrock. "Kedjekrock" är en översättning av finskans ketjukolari. Det svenska ordet är seriekrock.

Åkare. Använd inte "trafikant" i betydelsen åkare, åkeriägare, trafikföretag, åkeri, bussbolag, som är de svenska motsvarigheterna till finskans liikennöitsijä. Vilken person som helst som rör sig i trafiken är trafikant.

 

 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.