Lathund för trafiknotiser

Bilförare/bilist. Motorist (motoristi) ska inte användas i betydelsen motorcyklist. Den svenska betydelsen är nämligen en förare av motorfordon, särskilt en person som är positivt inställd till motorfordon. Bilförare eller bilist fungerar bäst på svenska.

 

Blixthalka. I finskan förekommer uttrycket musta jää men skriv inte "svart is". I svenskan används både blixthalka, ishalka och uttrycket "den svarta halkan" som benämning på den här typen av halka.

 

Bli överkörd (jäädä auton/sillan/puun alle). Det heter inte att någon blir under till exempel en bil, utan man blir påkörd, överkörd av något/någon. Olyckan kan däremot leda till att man hamnar under en buss, spårvagn, trädstam eller dylikt.

 

Dikeskörning. Utkörning (ulosajo) används om distribution av varor. Använd dikeskörning eller avåkning i stället. När man tar av från en motorväg till exempel gör man en avkörning. Ordet avkörning kan alltså inte användas då någon har kört av vägbanan. 

 

Fortkörning. Undvik finlandismen "överhastighet" (ylinopeus). Skriv i stället fortkörning, köra för fort, åka fast för fortkörning, köra över tillåten hastighet, hålla för hög hastighet, överskrida hastighetsbegränsningen.

 

Få körkortet indraget. Enligt Svensk ordbok betyder körförbud "officiellt förbud mot användning i trafik av visst fordon". Det är alltså en bil (eller en häst) som får körförbud. Personen som håller i ratten eller tömmarna får körkortet indraget.

 

Förare eller bilist. "Chaufför" bör undvikas så länge man inte skriver om en yrkeschaufför. Är det en vanlig bilförare räcker det med förare eller bilist.

 

Giltigt körkort, ha rätt att köra. I stället för det finskpåverkade "körrätt" kan man tala om giltigt körkort eller att ha rätt att köra.

 

Gång- och cykelväg. Lättrafikled används i lagstiftningen, så vid direkta hänvisningar till lagen är uttrycket accepterat. Men i annat fall skriver vi gång- och cykelväg. Lätt trafik syftar på gles trafik (motsats: tung trafik).

 

Helgtrafik. Skriv helst inte "returtrafik" som är en finlandism. I Sverige talar man om helgtrafiken eller, exempelvis, påsktrafiken.

 

Inte i skick att köra. "Mannen var inte i körskick, säger polisen." Skriv i stället: "Mannen var inte i skick att köra" eller "Mannen var för berusad/drogpåverkad för att köra". Här är det ajokunto som spökar. Undvik "körskick" också när det gäller fordon. "Mopeden var inte längre i körskick efter kollisionen" → Mopeden var inte i kördugligt skick efter kollisionen.

 

Krock. "Plåtkrock", från finskans peltikolari, skriver vi inte utan helt enkelt bara krock. Följden av en lindrig krock kan vara plåtskador (bucklor och repor, inte "skråmor") på bilen.

 

Seriekrock. Kedjekrock är en översättning från finskans ketjukolari. Seriekrock heter det.

 

Åkare. Använd inte "trafikant" i betydelsen åkare, åkeriägare, trafikföretag, åkeri, bussbolag. Trafikant betyder i svenskan vilken person som helst som rör sig i trafiken (liikennöitsijä)