Lämna kyrkan

Använd helst uttrycket lämna kyrkan eller gå ur kyrkan (med betoning på ur). Det formella träda ut ur kyrkan med substantivet utträde är också korrekt. Undvik finlandismen "skriva ut sig ur kyrkan".

 

Det finns en webbplats som heter uturkyrkan.se, som motsvarar den finska eroakirkosta.fi. Observera att uttrycket gå ut ur kyrkan ändå så gott som uteslutande används i konkret bemärkelse, alltså om att gå ut ur byggnaden (jämför: gå in i kyrkan).

 

Motsatsen till att lämna kyrkan är helt enkelt att bli medlem i kyrkan. Detsamma gäller till exempel ett parti; man blir medlem och lämnar partiet när man inte vill vara med längre. 

 

Uttrycket skriva in sig kan användas i bildlig bemärkelse, som i "Hon har skrivit in sig i vår hembygdshistoria".

 

 

Uppdaterad 3 januari 2023

 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.