Lämna kyrkan

Använd helst uttrycket gå ur kyrkan (med betoning på ur) eller lämna kyrkan. Korrekt är också det lite formella träda ut ur/utträda ur kyrkan med substantivet utträde. Undvik finlandismen "skriva ut sig ur kyrkan".

 

Det finns en webbplats som heter uturkyrkan.se (som motsvarar den finska eroakirkosta.fi). Observera i alla fall att uttrycket gå ut ur kyrkan så gott som uteslutande används i konkret bemärkelse, alltså om att gå ut ur kyrkobyggnaden (jämför gå in i kyrkan).

 

Motsatsen till att gå ur kyrkan är helt enkelt att bli medlem i kyrkan. För att bli medlem kan man ansöka eller anmäla om inträde.

 

När skriver man ut sig och in sig då? Jo, det vanligaste är att man skriver ut sig från ett sjukhus eller en klinik. Man kan också skriva ut sig ur ett land. Uttrycket skriva in sig används en del i bildlig bemärkelse som i "Hon har skrivit in sig i vår hembygdshistoria".