Det heter närköp

Ordet "stenfotsaffär" eller "stenfotsbutik" är en direktöversättning från finskans kivijalkakauppa och naturligtvis svårt att förstå om man inte ser vad som gömmer sig bakom den svenska översättningen. Det gäller affärer som ligger i marknivå (ibland lite under) i den så kallade stenfoten, i synnerhet på gamla hus.

Men kivijalkakauppa är också en benämning på det som vi på svenska helt enkelt kallar kvartersbutik, närköp, närbutik, liten butik, specialaffär.

Använd något av dessa ord i stället för det svårbegripliga inlånet "stenfotsbutik".

 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.