Vårdcentral hellre än hälsovårdscentral och hvc

Ordet hälsovårdscentral är ett finlandssvenskt ord, som är gångbart enbart i Finland. I Sverige heter det vårdcentral. Tala gärna om vårdcentral, det är både kortare och behändigare.

 

Undvik i mån av möjlighet att förkorta, men om det är oundvikligt så förkortas ordet gement, hvc.