Karusell hellre än rumba

Svenskan använder inte ordet rumba i överförd bemärkelse. På svenska är rumba enbart en dans. En person som inte kan finska har svårt att begripa sammansättningar som "städrumba", "ansökningsrumba", "vardagsrumba" och så vidare.

 

Genuint svenska uttryck är till exempel karusell, cirkus eller yra: städyra, ansökningskarusell, vardagscirkus.

 

Ruljangs eller ruljans går också bra att använda.

 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.