Karusell hellre än rumba

Svenskan använder inte ordet rumba i överförd bemärkelse. På svenska är rumba enbart en dans. En person som inte kan finska har svårt att begripa sammansättningar som "städrumba", "ansökningsrumba", "besvärsrumba" etc.

 

Genuint svenska uttryck är till exempel karusell, cirkus eller yra: Städyra, ansökningskarusell, besvärscirkus.

 

Ruljangs eller ruljans går också bra att använda.