Mediespråk.fi – språkråd för de finlandssvenska medierna

 

På Mediespråk.fi samlar vi språkråd och kolumner vi skrivit i arbetet som språkvårdare.

 

Vi som jobbar med webbplatsen är anställda som mediespråkvårdare på Svensk Presstjänst (SPT): Minna Levälahti, Jennie Storgård och Jonas Munter.

 

Vi samarbetar med Institutet för de inhemska språken (Språkinstitutet), de finlandssvenska medierna och mediespråkvården i Sverige. Målet är att erbjuda läsarna, tittarna och lyssnarna ett levande, begripligt och korrekt språk.

 

Tillsammans med språkvårdarna på Språkinstitutet och språkstödet för Svenska Yle formulerar vi språkråden som publiceras här. Råden riktar sig i första hand till dem som arbetar med medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.

 

Språkråden som läggs ut här på mediesprak.fi är en del av språkvårdarnas arbete. Våra andra uppgifter är att

  • handleda journalisterna i det språkliga arbetet

  • svara på språkfrågor per e-post och telefon

  • språkgranska texter

  • diskutera språkriktighet, begriplighet och läsarvänlighet med enskilda reportrar och i grupp

  • hålla korta språkkurser.

 

Mediespråksgruppen i Finland

Den finlandssvenska mediespråksgruppen består av språkexperter och representanter för medierna. Gruppen samlas ett par gånger per år för att diskutera aktuella språkfrågor.

 

En del av Svensk Presstjänst

Mediespråk.fi är en del av de finlandssvenska mediernas samarbetsorganisation Svensk Presstjänst. Förutom språkvården erbjuder Svensk Presstjänst nyheter, intervjuer och reportage via Nyhetsbyrån SPT.

 

KSF Media ger ut Hufvudstadsbladet, Västra Nyland, Östnyland, HBL Junior och Affärsmagasinet Forum. HSS Media ger ut Vasabladet, Österbottens Tidning och Syd-Österbotten. ÅU Media Ab ger ut Åbo Underrättelser och Pargas Kungörelser.

 

Svensk Presstjänst ansvarar för webbplatsen. Du kan kontakta SPT:s språkvårdare på adressen sprakvardarna@svenskpresstjanst.fi.

 

Uppdaterad 16.8.2021