Aktuellt

I den bästa av världar skulle alla offentliga institutioner och myndigheter i ett land med två nationalspråk ha bra namn på båda språken.

Mediespråkvårdaren Minna Levälahti skriver om mer eller mindre besvärliga myndighetsnamn och svenska namn som saknas i månadens språkkolumn