Tidsuttryck med orden nästa och förra kan vara knepiga eftersom orden kan uppfattas på olika sätt. Mediespråkvårdaren Leni Sundman skriver om de här uttrycken i månadens språkkolumn.