Då vi tvekar vilket ord vi ska använda för att beskriva en grupp människor är grundregeln att lyssna till vad de själva vill bli kallade. Det är inte alla grupper som uttalar en gemensam åsikt om vad de vill kallas på svenska, men belarusierna har alltså gjort det.  
 
I månadens språkkolumn skriver mediespråkvårdaren Solveig Arle om varför medierna nu använder namnformen Belarus och inte längre Vitryssland.