Aktuellt

Vad är Svenskfinland egentligen?

Det finns många uppfattningar om det, och därför bör namnet användas med urskillning i nyhetstexter.

Läs mera i vårt uppdaterade språkråd om Svenskfinland.