Aktuellt

Den första delen av språkverktyget Mediespråkskollen ligger nu ute! Klicka här för att ta dig till verktyget.

Den här delen omfattar finlandismer och vanliga fallgropar i finlandssvenska texter, det vill säga sådana finlandismer som kan orsaka begriplighetsproblem.

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.