Månadens språkkolumn

Uttrycket "i skick" förekommer om allt från ekonomi och dokument till saker och personer i det finlandssvenska språkbruket.

 

I månadens språkkolumn skriver mediespråkvårdaren Minna Levälahti om det gamla uttrycket "i skick" som är levande i många finlandssvenska dialekter men som sällan används på motsvarande sätt i sverigesvenskan.