Aktuellt

Namn på partier skrivs med stor begynnelsebokstav. Det gäller både partiernas fullständiga namn och deras kortformer. En lista över namn på finländska partier och grupperingar finns i språkrådet Namn på politiska partier och grupperingar.

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.