Termer

Blodgrupp O
Använd hellre bokstaven O än siffran 0 som beteckning för blodgrupp O.   O:et i blodgruppen O står för ohne, som... Läs mer

Munskydd, andningsskydd
Ansiktsskydd finns i många utformningar och med varierande funktion.    munskydd (suu-nenäsuojus; kasvomaski) anv... Läs mer

Egenföretagare och ensamföretagare
Ett ensamföretag består av endast en person, en ensamföretagare (yksinäisyrittäjä).   En egenföretagare (itsen... Läs mer

Undantagsförhållanden råder i Finland
Republikens president och regeringen har konstaterat att det råder undantagsförhållanden (fi. poikkeusolot) i Finland... Läs mer

Det nya coronaviruset och sjukdomen covid-19
Sjukdomen som orsakas av det virus som för tillfället härjar på olika håll i världen heter covid-19. Viruset kan ... Läs mer

Efterlevandepension
Ordet "änkepension" är en kvarleva från tiden före den reviderade folkpensionslagen från 2007. I dag använder man ... Läs mer

Narkotika, missbruk och andra drogrelaterade ord
Brukare – person som använder något.Designade droger och syntetiska droger är två vanliga benämningar på det so... Läs mer

Kolibakterier i stället för E coli
Använd hellre det allmänspråkliga kolibakterier än förkortningen E coli. Om det är nödvändigt med en förkortni... Läs mer

Klimattermer
Klimatpåverkan är ett återkommande tema i medierna, men terminologin är inte så enkel. Många av termerna har ännu... Läs mer

Tillstånd, lov och licens
Ibland översätts det finska ordet lupa med tillstånd, ibland med licens, lov, samtycke (fi. suostumus) eller tillå... Läs mer

Underrättelselagstiftning
Använd termen underrättelselagen (fi. tiedustelulaki) i stället för "spaningslagen" för de lagtexter som är unde... Läs mer

Småbarnspedagogik har ersatt dagvård
Det som tidigare hette "dagvård" heter numera småbarnspedagogik. Termen småbarnspedagogik eller småbarnspedagogisk v... Läs mer

Beredskapspoliser
När riksdagsledamöter talar om täydennyspoliisit  är det beredskapspoliser vi ska använda på svenska. Täydennysp... Läs mer

Sockerskatt och tobaksskatt
Det finska värdeladdade ordet haittavero har ingen direkt motsvarighet på svenska. Det tydligaste är att precisera v... Läs mer

Cyanobakterier i stället för blågrönalger
Cyanobakterier är den korrekta benämningen på det som kallas blågröna alger eller blågrönalger (sinilevä på fin... Läs mer

Bemötande
Den finska termen vastine har många motsvarigheter på svenska. Det är fråga om ett bemötande när ett beredande... Läs mer

Stängda dörrar
Den juridiska termen suljettu käsittely översätts med förhandling inom stängda dörrar eller bakom stängda dörr... Läs mer

Droger och missbrukarvård
Ordet päihde kan översättas med drog, droger eller berusningsmedel. Drog uttalas med å-ljud.   Ordet "rusmedel... Läs mer

Energicertifikat
Direktöversättningar fungerar sällan, och det gäller också för den finska termen energiatodistus. Tala inte om bev... Läs mer

Uppdaterad arbetsmarknadsordlista
Den finsk-svenska ordlistan med de vanligaste termerna på arbetsmarknaden har uppdaterats med 119 termer som på finska... Läs mer

Indextermer och pensionstermer
Riksdagen ska snart ta ställning till medborgarinitiativet Att återinföra lönenivåindex som arbetspensionsindex. Ko... Läs mer

Klarspråk och lätt svenska
Det är skillnad mellan klarspråk (selkeä kieli) och lätt svenska (selkokieli).   Människor som har lässvårighe... Läs mer

Från samhällsfördrag till konkurrenskraftsavtal
Fackcentralen FFC har godkänt (mars 2016) förhandlingsresultatet om ett så kallat konkurrenskraftsavtal och för avt... Läs mer

Två juridiska termer: tappo och surma
Om ett fall behandlas som ett lindrigare brott än dråp går det inte att använda brottsbenämningen dråp i medierna.... Läs mer

Det heter felparkeringsavgift
Finskans pysäköintivirhemaksu översätts med felparkeringsavgift på svenska. Undvik termen 'parkeringsbot', som vid ... Läs mer

Euroobligationer
Använd inte anglicismen "eurobonder" för de planerade gemensamma obligationerna för euroområdet.   Den svenska mo... Läs mer

Målsökande läkemedel
Finskans täsmälääke översätts helst med målsökande läkemedel.   Målsökande läkemedel (targeted drugs) ä... Läs mer

Magnitud
Magnitud är ett mått på styrkan hos en jord­bävning där skalvet inträffar.Exempel: Den kraftiga jordbävningen h... Läs mer

Vård i livets slutskede
Använd helst inte ordet "terminalvård", även om begreppet existerar i medicinsk terminologi. (Helst inte heller samma... Läs mer

Konstituera sig
Det finska verbet järjestäytyä kan översättas på olika sätt beroende på det sammanhang där ordet förekommer. I... Läs mer

Offentliga finanser
Observera att vi i dag helst ska använda termen offentliga finanser (inte offentlig ekonomi) när vi syftar på statens... Läs mer

Magnetkameraundersökning och magnetundersökning
Det folkliga ordet magnetröntgen ska vi undvika. Den medicinska termen är magnetisk resonanstomografi eller magnetreso... Läs mer

Odds kan förvirra
Ordet odds är en vadslagningsterm och betyder "förhållandet mellan vinst och insats". Ju lägre oddsen är på en vi... Läs mer

Grundläggande fri- och rättigheter
Finskans perusoikeudet motsvarars av grundläggande fri- och rättigheter (jämför 2 kap. i vår grundlag). Eftersom d... Läs mer

Första insatsen och prehospital akutsjukvård
Använd prehospital akutsjukvård för finskans ensihoito.   Använd första insatsen för finskans ensivaste när or... Läs mer

Engångsersättning
I avtalsförhandlingar talar man om utbetalningar av engångsnatur som skrivs in i löneavtalen. Den här extra ersättn... Läs mer

It-terminologi
Bra listor över it-termer finns på Svenska datatermgruppens webbplats och på Computer Swedens språkwebb.   Uppda... Läs mer

Bilddiagnostik
Använd bilddiagnostik för det finska kuvantaminen. Bilddiagnostik utförs vid ett så kallat bilddiagnostiskt centrum ... Läs mer

Pensionstermer
Reformer återspeglas ofta i språkbruket, så också när det gäller den aktuella pensionsreformen.   Här listas... Läs mer

Värmebölja – vad är det?
Frågan har retts ut av Institutet för de inhemska språken och svaret kan ni läsa nedan eller i databasen Ordförråd... Läs mer

Kemoterapi
Kemoterapi betyder enligt Nationalencyklopedin behandling av infektionssjukdomar eller tumörsjukdomar med kemiskt frams... Läs mer

Bevisprovokation
Den officiella termen för finskans valeosto är bevisprovokation genom köp.   Förklara termen med att säga till e... Läs mer

Om anställning, tjänst och behörighet
kelpoisuus = behörighet; lämplighet   kelpoisuus virkaan = behörighet för tjänst(en)   kelpoisuuskoe = läm... Läs mer

Insättningsgaranti
Observera att det sedan drygt tio år tillbaka heter insättare, insättning och insättningsgaranti i vår lagstiftning... Läs mer

Bötesfusk
Den som ger myndigheterna felaktiga uppgifter om sina inkomster och sin förmögenhet för att undvika höga böter, gö... Läs mer

Besöksförbud
Besöksförbud dök upp i samband med en ny lag från 1998. Besöksförbudet finns till för att skydda personer som kä... Läs mer

Häktad – tutkintavanki
Tutkintavanki motsvaras av häktad (inte "rannsakningsfånge"). Tutkintavankila ska översättas med häkte (inte "ranns... Läs mer

Inkomstpolitiskt avtal
Arbetsmarknadscentralerna och regeringen kan ingå inkomstpolitiska uppgörelser som jämte en löneuppgörelse omfattar... Läs mer

Crowdsourcing och crowdfunding
Två inlån från engelskan som spridit sig blixtsnabbt i svenskan är crowdsourcing och crowdfunding.   Språkrådet... Läs mer

Finansiella mekanismer och budgettermer
  alijäämä underskott Euroopan rahoituksenvakautusmekanismi (ERVM) europeisk finansiell stabiliserings... Läs mer

Om garanti och säkerhet
En lånegaranti är en säkerhet vid (större) penninglån, som innebär att en offentlig myndighet (till exempel ett la... Läs mer

Konståkning
Konståkning är den korrekta svenska termen för det som på finska heter taitoluistelu. Tala inte om "skönskrinning".... Läs mer

Människohandel
Använd den allmänna svenska termen människohandel för engelskans trafficking. Om man vill precisera och uttrycka vil... Läs mer

Underkylt regn
Jäätävä tihkusade eller jäätävää tihkua motsvaras av underkylt regn eller underkylt duggregn.   Tala också ... Läs mer

Ultraviolett strålning
Ultraviolett strålning förkortas UV-strålning (med versaler). UV-indexet i meteorologernas prognoser är ett mått p... Läs mer

Slaganfall och kranskärlsoperation
Stroke är den engelska benämningen på slag, slaganfall och ska helst inte användas i tidningstexter.   Det finns ... Läs mer

Ny avfallslag ger delvis ny terminologi
Den nya lagen trädde i kraft den 1 maj 2012. Samtidigt uppdaterades terminologin delvis. Avfallshantering (jätehuolto... Läs mer

Högt blodtryck
Använd helst den neutrala termen högt blodtryck för finskans kohonnut verenpaine. Förhöjt blodtryck antyder att bl... Läs mer

Assisterad befruktning
Finskans hedelmöityshoito motsvaras av assisterad befruktning på svenska. Det innebär hjälp för fruktsam kvinna att... Läs mer

Omställningsskydd
Den finska termen muutosturva motsvaras av omställningsskydd på svenska och är det skydd som bland annat fackförenin... Läs mer

Centrala termer om invandring
Enligt utlänningslagen kan en utlänning avlägsnas ur landet endera genom ett beslut om avvisning eller utvisning.  ... Läs mer

Beslagta föremål, omhänderta djur
Finlands lag talar om att djur tas i beslag, men det rimliga ur språklig synvinkel är ändå att djur omhändertas med... Läs mer

Uttryck i årsredovisningar
Nyckeltal och centrala termer i balansräkningar.  Bokföringslagen, bokföringsförordningen och aktiebolagslagen ... Läs mer

Grundtrygghet och motsvarande begrepp
Ordet perusturva används flitigt i finskan och har två huvudbetydelser: vård och omsorg samt grundtrygghet. I svens... Läs mer

Gasledning
Använd inte ordet rör eller gasrör för att beskriva det transportsystem för gas som ska gå mellan Tyskland och Rys... Läs mer

Avfallsord
Det finska energiajäte översätts i löpande text till svenska med avfall för energiutvinning. Undvik direktöversät... Läs mer

Begära omprövning
Den juridiska termen "yrka på rättelse" ersätts av termen begära omprövning inom förvaltningen.   En begäran ... Läs mer

Tillgänglighet och tillgänglighetskonsult
I oktober 2009 fick de första tillgänglighetskonsulterna (fi esteettömyyskartoittaja) sina betyg vid yrkeshögskolan ... Läs mer

Boom, recession, konjunktursvacka och inflation
Det engelska boom, som också används i svenskan, står för ett plötsligt, kraftigt uppsving.   Recession betyder ... Läs mer

EU-terminologi
Smidiga kortformer för besvärliga titlar och namn på inrättningar lär vi inte få från officiellt EU-håll, men de... Läs mer

Avtals- och strejktermer
Kollektivavtal (työehtosopimus)Överenskommelse om löner och anställningsvillkor som förhandlas fram branschvis mell... Läs mer

Lågkonjunktur, ekonomisk depression
Lågkonjunktur står för en djupdykning i den ekonomiska utvecklingen.Ekonomisk depression används för att beskriva e... Läs mer

Medicinsk lathund
Finska ord och uttryck relaterade till hälso- och sjukvården blir ofta fel översatta till svenska. Det här är en ko... Läs mer

Skattesats
I och med kommunallagen från 1995 slopades det gamla begreppet skatteöre och ersattes enligt mönster från Sverige me... Läs mer

Termer om brott och straff på svenska och finska
esitutkinta – förundersökningFörundersökningen görs av polisen.   julistaa tuomio – avkunna domenI enkla m... Läs mer

Valterminologi
Observera att val står i singularis när det är frågan om ett val: Europaparlamentsvalet. På finska står vaalit dä... Läs mer

Funktionshinder, funktionsnedsättning
Funktionsnedsättning innebär nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga. Funktionshinder... Läs mer

Obehandlad mjölk och råmjölk
Den finska termen raakamaito motsvaras av obehandlad mjölk på svenska. Obehandlad mjölk är den mjölk som transporte... Läs mer

Besvär – valitus
Finskans valitus motsvaras av termen besvär. Grundformen är alltid flertal. Använd inte formen "ett besvär" eller "... Läs mer

Gripa, anhålla eller häkta
Polisen griper (ottaa kiinni), åklagaren anhåller (pidättää), domstol häktar (vangita).  Engelskans arrest motsv... Läs mer

Suterränghus
Suterräng, även stavat souterräng, förekommer mest i sammansättningar: suterränghus, suterrängvåning, och står ... Läs mer

Skattesats, skattmas, skattemyndighet
Skattesats (i kommunallagen i formen inkomstskattesats) är den procentuella andelen av våra inkomster som vi ska betal... Läs mer

Vårddirektiv
Vårddirektiv (fi. hoitotahto) är en persons viljeyttringar om hens framtida hälso- och sjukvård samt omsorg.   (B... Läs mer

Genändring
Genetiskt modifierad organism (ofta också i formen genmodifierad organism) definierar svenska Kemikalieinspektionen på... Läs mer

Flyktingförläggning
Flyktingförläggning heter det ställe där asylsökande och flyktingar som kommer till Finland får bo medan deras är... Läs mer

Ekoterrorism, ekosabotage och eko-
Ekoterrorism är en extrem form av ekosabotage, och associerar kanske främst till organisationen Animal Liberation Fron... Läs mer