Termer

Byggnader har inte vingar
  Använd inte ordet vinge i betydelsen flygel. En flygelbyggnad kallas för siipi i finskan ... Läs mer

Utvidgad läroplikt och förlängd läroplikt
  Läropliktsåldern har höjts till 18 år. Det innebär att läroplikten har utvidgats och g... Läs mer

Covidintyg
Använd termen covidintyg för EU:s digitala intyg som bevisar att man har vaccinerat sig, testat ne... Läs mer

Värmebölja
En värmebölja är en längre period av hög värme.   Vid vilken temperatur man börjar tala om... Läs mer

Postcovid
Använd benämningen postcovid då någon har kvar symtom efter att ha haft covid-19 eller får andr... Läs mer

Virusvarianterna alfa, beta, gamma skrivs med gemener
Världshälsoorganisationen (WHO) presenterade nyligen en lista på nya benämningar för virusvaria... Läs mer

Blodgrupp O
Använd hellre bokstaven O än siffran 0 som beteckning för blodgrupp O.   O:et i blodgruppen O ... Läs mer

Munskydd, andningsskydd
Ansiktsskydd finns i många utformningar och med varierande funktion.    munskydd (suu-nenäsuoj... Läs mer

Egenföretagare och ensamföretagare
Ett ensamföretag består av endast en person, en ensamföretagare (yksinäisyrittäjä).   En eg... Läs mer

Undantagsförhållanden råder i Finland
Republikens president och regeringen har konstaterat att det råder undantagsförhållanden (på fin... Läs mer

Det nya coronaviruset och sjukdomen covid-19
Sjukdomen som orsakas av det virus som för tillfället härjar på olika håll i världen heter co... Läs mer

Efterlevandepension
Ordet "änkepension" är en kvarleva från tiden före den reviderade folkpensionslagen från 2007. ... Läs mer

Narkotika, missbruk och andra drogrelaterade ord
Brukare – person som använder något.Designade droger och syntetiska droger är två vanliga ben... Läs mer

Kolibakterier i stället för E coli
Använd hellre det allmänspråkliga kolibakterier än förkortningen E coli. Om det är nödvändi... Läs mer

Klimattermer
Klimatpåverkan är ett återkommande tema i medierna, men terminologin är inte så enkel. Många a... Läs mer

Tillstånd, lov och licens
Ibland översätts det finska ordet lupa med tillstånd, ibland med licens, lov, samtycke (suostumu... Läs mer

Underrättelselagstiftning
Använd termen underrättelselagen (på finska tiedustelulaki) i stället för "spaningslagen" fö... Läs mer

Småbarnspedagogik har ersatt dagvård
Det som tidigare hette "dagvård" heter numera småbarnspedagogik. Termen småbarnspedagogik eller s... Läs mer

Beredskapspoliser
När riksdagsledamöter talar om täydennyspoliisit  är det beredskapspoliser vi ska använda på ... Läs mer

Sockerskatt och tobaksskatt
Det finska värdeladdade ordet haittavero har ingen direkt motsvarighet på svenska. Det tydligaste... Läs mer

Cyanobakterier i stället för blågrönalger
Cyanobakterier är den korrekta benämningen på det som kallas blågröna alger eller blågrönalge... Läs mer

Bemötande
Den finska termen vastine har många motsvarigheter på svenska. Det är fråga om ett bemötand... Läs mer

Stängda dörrar
Den juridiska termen suljettu käsittely översätts med förhandling inom stängda dörrar eller ... Läs mer

Droger och missbrukarvård
Ordet päihde kan översättas med drog, droger eller berusningsmedel. Drog uttalas med å-ljud. ... Läs mer

Energicertifikat
Direktöversättningar fungerar sällan, och det gäller också för den finska termen energiatodist... Läs mer

Uppdaterad arbetsmarknadsordlista
Den finsk-svenska ordlistan med de vanligaste termerna på arbetsmarknaden har uppdaterats med 119 t... Läs mer

Indextermer och pensionstermer
Riksdagen ska snart ta ställning till medborgarinitiativet Att återinföra lönenivåindex som arb... Läs mer

Klarspråk och lätt svenska
Det är skillnad mellan klarspråk (selkeä kieli) och lätt svenska (selkokieli).   Människor s... Läs mer

Från samhällsfördrag till konkurrenskraftsavtal
Fackcentralen FFC har godkänt (mars 2016) förhandlingsresultatet om ett så kallat konkurrenskraft... Läs mer

Två juridiska termer: tappo och surma
Om ett fall behandlas som ett lindrigare brott än dråp går det inte att använda brottsbenämning... Läs mer

Det heter felparkeringsavgift
Finskans pysäköintivirhemaksu översätts med felparkeringsavgift på svenska. Undvik termen "park... Läs mer

Euroobligationer
Använd inte anglicismen "eurobonder" för de planerade gemensamma obligationerna för euroområdet.... Läs mer

Målsökande läkemedel
Finskans täsmälääke översätts helst med målsökande läkemedel.   Målsökande läkemedel... Läs mer

Magnitud
Magnitud är ett mått på styrkan hos en jord­bävning där skalvet inträffar.Exempel: Den kra... Läs mer

Konstituera sig
Det finska verbet järjestäytyä kan översättas på olika sätt beroende på det sammanhang där ... Läs mer

Offentliga finanser
Observera att vi i dag helst ska använda termen offentliga finanser (inte offentlig ekonomi) när v... Läs mer

Magnetkameraundersökning och magnetundersökning
Det folkliga ordet magnetröntgen ska vi undvika. Den medicinska termen är magnetisk resonanstomogr... Läs mer

Odds kan förvirra
Ordet odds är en vadslagningsterm och betyder "förhållandet mellan vinst och insats". Ju lägre ... Läs mer

Grundläggande fri- och rättigheter
Finskans perusoikeudet motsvarars av grundläggande fri- och rättigheter (jämför 2 kapitlet i v... Läs mer

Vård i livets slutskede
Använd helst inte ordet "terminalvård", även om begreppet existerar i medicinsk terminologi. (Hel... Läs mer

Första insatsen och prehospital akutsjukvård
Använd prehospital akutsjukvård för finskans ensihoito.   Använd första insatsen för finska... Läs mer

Pensionstermer
Reformer återspeglas ofta i språkbruket, så också när det gäller den aktuella pensionsreformen... Läs mer

Insättningsgaranti
Observera att det sedan drygt tio år tillbaka heter insättare, insättning och insättningsgaranti... Läs mer

Engångsersättning
I avtalsförhandlingar talar man om utbetalningar av engångsnatur som skrivs in i löneavtalen. Den... Läs mer

It-terminologi
Bra listor över it-termer finns på Svenska datatermgruppens webbplats och på Computer Swedens sp... Läs mer

Bilddiagnostik
Använd bilddiagnostik för det finska kuvantaminen. Bilddiagnostik utförs vid ett så kallat bildd... Läs mer

Kemoterapi
Kemoterapi betyder enligt Nationalencyklopedin behandling av infektionssjukdomar eller tumörsjukdom... Läs mer

Om anställning, tjänst och behörighet
kelpoisuus = behörighet; lämplighet   kelpoisuus virkaan = behörighet för tjänst(en)   ... Läs mer

Crowdsourcing och crowdfunding
Två inlån från engelskan som spridit sig blixtsnabbt i svenskan är crowdsourcing och crowdfundin... Läs mer

Bevisprovokation
Den officiella termen för finskans valeosto är bevisprovokation genom köp.   Förklara termen ... Läs mer

Bötesfusk
Den som ger myndigheterna felaktiga uppgifter om sina inkomster och sin förmögenhet för att undvi... Läs mer

Besöksförbud
Besöksförbud dök upp i samband med en ny lag från 1998. Besöksförbudet finns till för att sky... Läs mer

Ny avfallslag ger delvis ny terminologi
Den nya lagen trädde i kraft den 1 maj 2012. Samtidigt uppdaterades terminologin delvis. Avfallsha... Läs mer

Häktad – tutkintavanki
Tutkintavanki motsvaras av häktad (inte "rannsakningsfånge"). Tutkintavankila ska översättas med... Läs mer

Inkomstpolitiskt avtal
Arbetsmarknadscentralerna och regeringen kan ingå inkomstpolitiska uppgörelser som jämte en löne... Läs mer

Finansiella mekanismer och budgettermer
  alijäämä underskott Euroopan rahoituksenvakautusmekanismi (ERVM) europeisk finan... Läs mer

Om garanti och säkerhet
En lånegaranti är en säkerhet vid (större) penninglån, som innebär att en offentlig myndighet ... Läs mer

Gasledning
Använd inte ordet "rör" eller "gasrör" för att beskriva det transportsystem för gas som ska gå... Läs mer

Avfallsord
Det finska energiajäte översätts i löpande text till svenska med avfall för energiutvinning. Un... Läs mer

Konståkning
Konståkning är den korrekta svenska termen för det som på finska heter taitoluistelu. Tala inte ... Läs mer

Människohandel
Använd den allmänna svenska termen människohandel för engelskans trafficking. Om man vill precis... Läs mer

Underkylt regn
Jäätävä tihkusade eller jäätävää tihkua motsvaras av underkylt regn eller underkylt duggreg... Läs mer

Centrala termer om invandring
Enligt utlänningslagen kan en utlänning avlägsnas ur landet endera genom ett beslut om avvisning ... Läs mer

Ultraviolett strålning
Ultraviolett strålning förkortas UV-strålning (med versaler). UV-indexet i meteorologernas progno... Läs mer

Uttryck i årsredovisningar
Nyckeltal och centrala termer i balansräkningar.  Bokföringslagen, bokföringsförordningen och... Läs mer

Begära omprövning
Den juridiska termen "yrka på rättelse" ersätts av termen begära omprövning inom förvaltninge... Läs mer

Slaganfall och kranskärlsoperation
Stroke är den engelska benämningen på slag, slaganfall och ska helst inte användas i tidningstex... Läs mer

Högt blodtryck
Använd helst den neutrala termen högt blodtryck för finskans kohonnut verenpaine. Förhöjt blod... Läs mer

Assisterad befruktning
Finskans hedelmöityshoito motsvaras av assisterad befruktning på svenska. Det innebär hjälp för... Läs mer

Beslagta föremål, omhänderta djur
Finlands lag talar om att djur tas i beslag, men det rimliga ur språklig synvinkel är ändå att d... Läs mer

Grundtrygghet och motsvarande begrepp
Ordet perusturva används flitigt i finskan och har två huvudbetydelser: vård och omsorg samt gru... Läs mer

Tillgänglighet och tillgänglighetskonsult
I oktober 2009 fick de första tillgänglighetskonsulterna (på finska esteettömyyskartoittaja) si... Läs mer

Boom, recession, konjunktursvacka och inflation
Det engelska boom, som också används i svenskan, står för ett plötsligt, kraftigt uppsving.  ... Läs mer

EU-terminologi
Smidiga kortformer för besvärliga titlar och namn på inrättningar lär vi inte få från officie... Läs mer

Avtals- och strejktermer
Kollektivavtal (työehtosopimus)Överenskommelse om löner och anställningsvillkor som förhandlas ... Läs mer

Lågkonjunktur, ekonomisk depression
Lågkonjunktur står för en djupdykning i den ekonomiska utvecklingen.Ekonomisk depression används... Läs mer

Medicinsk lathund
Finska ord och uttryck relaterade till hälso- och sjukvården blir ofta fel översatta till svenska... Läs mer

Skattesats
I och med kommunallagen från 1995 slopades det gamla begreppet skatteöre och ersattes enligt möns... Läs mer

Termer om brott och straff på svenska och finska
alustava tutkinta – preliminär utredning Olycksutredningscentralen kan göra en preliminär utre... Läs mer

Valterminologi
Observera att val står i singularis när det är fråga om ett val: Europaparlamentsvalet. På fins... Läs mer

Funktionsnedsättning, funktionshinder, funktionsvariation
En funktionsnedsättning innebär nedsatt fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga. ... Läs mer

Obehandlad mjölk och råmjölk
Den finska termen raakamaito motsvaras av obehandlad mjölk på svenska. Obehandlad mjölk är den m... Läs mer

Besvär – valitus
Finskans valitus motsvaras av termen besvär. Grundformen är alltid flertal. Använd inte formen "... Läs mer

Gripa, anhålla eller häkta
Polisen griper (ottaa kiinni), åklagaren anhåller (pidättää), domstol häktar (vangita).  Eng... Läs mer

Suterränghus
Suterräng, även stavat souterräng, förekommer mest i sammansättningar: suterränghus, suterrän... Läs mer

Skattesats, skattmas, skattemyndighet
Skattesats (i kommunallagen i formen inkomstskattesats) är den procentuella andelen av våra inkoms... Läs mer

Omställningsskydd
  Den finska termen muutosturva motsvaras av omställningsskydd på svenska.   Omställning... Läs mer

Vårddirektiv
Vårddirektiv (på finska hoitotahto) är en persons viljeyttringar om hens framtida hälso- och sj... Läs mer

Genändring
Genetiskt modifierad organism (ofta också i formen genmodifierad organism) definierar svenska Kemik... Läs mer

Flyktingförläggning
Flyktingförläggning heter det ställe där asylsökande och flyktingar som kommer till Finland få... Läs mer

Ekoterrorism, ekosabotage och eko-
Ekoterrorism är en extrem form av ekosabotage, och associerar kanske främst till organisationen An... Läs mer