Omställningsskydd

Den finska termen muutosturva motsvaras av omställningsskydd på svenska och är det skydd som bland annat fackföreningsrörelsen kräver vid uppsägningar.