Omställningsskydd

Den finska termen muutosturva motsvaras av omställningsskydd på svenska.

 

Omställningsskyddet avser åtgärder som ska hjälpa uppsagda och permitterade att hitta ett nytt jobb så snabbt som möjligt. Omställningsskyddet innebär bland annat att den som blir uppsagd har rätt till utbildning och avlönad ledighet för att söka jobb under uppsägningstiden.

Läs mer om omställningsskyddet här.

 

Uppdaterad 1.4.2021

 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.