Bemötande

Den finska termen vastine har många motsvarigheter på svenska.


Det är fråga om ett bemötande när ett beredande ministerium eller tjänstemän tar ställning till sådana ändringar i ett lagförslag som görs under riksdagsbehandlingen.

Ett bemötande innehåller ministeriets ställningstaganden till de utlåtanden som experter gett vid utskottsbehandlingen.

När det handlar om regeringens eller Social- och hälsovårdsministeriets ställningstagande med anledning av hälso- och socialvårdsreformen, är det uttryckligen fråga om ett bemötande (inte "genmäle"). 

Läs mer om lagberedning och riksdagsbehandlingen i den överskådliga processhandboken för lagberedningen

 
Källor: professor Johan Bärlund (juridiska fakulteten vid Helsingfors universitet), Justitieministeriet
 
Publicerat 16.7.2018

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.