Seminariet Mediespråk ordnas nästa gång den 22–23 januari 2021 i Vasa.

Uppdaterad 3.2.2020