Tal och siffror

Personer över och under 70 år
De finska uttrycken alle 70-vuotiaat och yli 70-vuotiaat motsvaras av personer (som är) under 70 år och personer (som ... Läs mer

Tal skrivna med bokstäver skrivs oftast ihop
Tal under en miljon skrivs i ett ord: trettiofyra, tvåhundrafemtiosju, fyratusen, sexhundranittiotretusen.      ... Läs mer

Om tävlingsplaceringar
Placeringar i tävlingar uttrycks bland annat på följande sätt: Han kom på tredje plats i tävlingen. Han knep ... Läs mer

Segersiffrorna först
Matchresultat skrivs i löptext så att det segrande lagets resultat redovisas först – oberoende av var matchen ägde... Läs mer

24/7
Kryptiska uttryck på engelska ska undvikas i tidningen eftersom problemet är att alla inte automatiskt förstår dem.N... Läs mer

Skillnad mellan sju och sju miljoner
Det gäller att vara noga när man samordnar sifferuppgifter med varandra. Om "7 av Tunisiens 10,5 miljoner invånare ha... Läs mer

2000-talet, århundraden och årtusenden
Språkvården rekommenderar tjugohundratalet som benämning för århundradet 2000–2099 och tvåtusentalet för årtus... Läs mer

Tiotal, hundratal, tusental
Efterledet -tal används vid runda tal: ett 20-tal eller ett tjugotal, ett 100-tal eller ett hundratal. Skriv inte ... Läs mer

Tiondel och åttondel – siffror och delar
Det heter en halv, en tredjedel och en fjärdedel.Men för ordningstal som slutar på -nde (åttonde, nionde, tionde) fi... Läs mer

Telefonnummer – gruppering
Telefonnummer ska helst grupperas så att vi lätt ska kunna uppfatta och memorera dem. Vanligt är att gruppera numren ... Läs mer

Telefonnummer – uppläsning
Det finns inte någon särskild standard för att läsa upp telefonnummer i etermedierna. Ett tiosiffrigt mobilnummer ka... Läs mer

Skrivråd för sportresultat
Slå in mellanslag på båda sidorna om x:et i uttryck som 5 x 80 meter.   Använd inte förkortningar i löpande tex... Läs mer

Ordningstal
När ordningstal skrivs med siffror följs de av kolon och ordningstalets sista bokstav: 1:a plats, 2:a personen, 3:e g... Läs mer

Miljoner och miljarder
Miljon(er) förkortas vid behov mn och miljard(er) md. Oftast är det tydligare och bättre att i löpande text skriva ... Läs mer

Gruppering av stora tal
Stora tal som skrivs med siffror delas för tydlighetens skull upp i tresiffriga grupper räknat från höger. Grupperna... Läs mer

Siffror och årtal i meningen
Inled helst inte en mening med ett sifferuttryck utan ändra exempelvis på ordföljden eller skriv ut talet med bokstä... Läs mer

00-talet
Språkvården rekommenderar att 2000-talets första årtionde kallas 00-talet, vilket utläses nollnolltalet. En annan, ... Läs mer

Sekunder och hundradelar
Använd punkt för att skilja på större enheter än sekunder: segrartiden 1.40.02.(en timme, fyrtio minuter och två s... Läs mer

Tidsintervall
Tidsintervall kan anges på följande sätt: (den) 5–10 oktober 2011 (den) 5 oktober–16 november 2011 (den) 15 dece... Läs mer

Datum
Ange datum med både bokstäver och siffror: den 1 april 2011 i löpande text. I till exempel faktarutor eller annonser ... Läs mer

Klockslag
Klockslag skrivs med punkt mellan timmar och minuter. För tydlighetens skull skriver man ofta en nolla framför timsiff... Läs mer

Procent, procentenhet
Procent och procentenhet blandas ofta ihop – inte minst i nyhetsrapportering.   Procent används för att beskriv... Läs mer