2000-talet, århundraden och årtusenden

Språkvården rekommenderar tjugohundratalet som benämning för århundradet 2000–2099 och tvåtusentalet för årtusendet 2000–2999. På så sätt får man skilda entydiga benämningar för de här perioderna.


Att skilja på århundrade och årtusende är viktigt inte enbart för en snäv krets av arkeologer, geologer och historiker. Hur ska man annars förstå ett påstående som att jordens lager av kol kan komma att räcka halva tvåtusentalet? Räcker det till år 2050 eller 2500? Det är en skillnad på 450 år.

 

Uttrycket tjugohundra är inte konstigare eller mer ologiskt än exempelvis elvahundra och nittonhundra. Bland historiker, arkeologer, konstvetare och språkvetare är det för övrigt helt naturligt att kalla århundradet mellan niohundratalet och elvahundratalet för tiohundratalet.

 

I linje med att vi upprätthåller en skillnad mellan tjugohundratalet och tvåtusentalet är det också lämpligt och logiskt att de olika årtalen under tjugohundratalet får benämningar som utgår från ordet tjugohundra, alltså tjugohundraett, tjugohundratvå, precis som man säger nittonhundra, nittonhundraett, nittonhundratvå.

 

Läs också språkrådet om 00-talet.

 

Källa: Språkrådets Frågelåda