Tiondel och åttondel – siffror och delar

Det heter en halv, en tredjedel och en fjärdedel.
Men för ordningstal som slutar på -nde (åttonde, nionde, tionde) finns två alternativ: åttondel, niondel, tiondel eller åttondedel, niondedel, tiondedel.

Vi rekommenderar den kortare formen: åttondel.