Tiotal, hundratal, tusental

Efterledet -tal används vid runda tal: ett 20-tal eller ett tjugotal, ett 100-tal eller ett hundratal.

Skriv inte "25-tal".

Det heter tiotusentals eller i tiotusental, inte "i tiotusentals" eller "tiotals tusen". Skriv tusentals eller flera tusen.