Finansiella mekanismer och budgettermer

 

alijäämä underskott
Euroopan rahoituksenvakautusmekanismi (ERVM) europeisk finansiell stabiliseringsmekanism (EFSM)
Euroopan rahoitusvakausväline (ERVV) europeisk finansiell stabiliseringsfacilitet
Euroopan vakausmekanismi (EVM, ESM) europeisk stabilitetsmekanism (ESM) europeiskt finansiellt  stabiliseringsinstrument (EFSF)
julkisen sektorin velka offentlig skuld
julkisen talouden vaje underskott i de offentliga finanserna
kestävyysvaje hållbarhetsgap, ofta: underskott
lama recession, lågkonjunktur,ekonomisk depression, ekonomisk nedgång, dåliga tider
luottamuspula förtroendekris
(luotto)luokituslaitos kreditvärderingsinstitut
luottolaitos kreditinstitut
luottoluokitus kreditvärdering, kreditvärdighet, kreditbetyg
maksukyky betalningsförmåga, solvens
matalasuhdanne lågkonjunktur
rahoituskriisi, finanssikriisi finanskris, finansiell kris
rahoituslaitos finansinstitut
taantuma ekonomisk kris, konjunkturnedgång, recession
takaus borgen, garanti
vakaus- ja kasvusopimus stabilitets- och tillväxtpakten
vakavaraisuus kapitaltäckning (särsk. banker), soliditet, solvens
vastuu, riskialttius exponering
velkaantuminen skuldsättning
velkasuhde skuldkvot


Källa: Ord om ord 1/2011 (Språkliga tips från riksdagens svenska byrå)