Gasledning

Använd inte ordet rör eller gasrör för att beskriva det transportsystem för gas som ska gå mellan Tyskland och Ryssland, det vill säga projektet Nord Stream 2. Den korrekta termen i det här sammanhanget är gasledning.

Facktermen för gas eller olja som leds via ett transportsystem "bestående av rör med pump- och rensningsanordningar" är rörledning. Om det är olja som leds via rörledningen kan den kallas oljeledning.

Den egentliga facktermen i olje- och gassammanhang är rörledning. Enligt Rikstermbanken definieras rörledning som ett "transportsystem bestående av rör med pump- och rensningsanordningar främst avsett för råolja och naturgas". Motsvarande term i engelskan är pipeline.

Källa: Rikstermbanken 


Uppdaterad 19.8.2019