Vård i livets slutskede

Använd helst inte ordet "terminalvård", även om begreppet existerar i medicinsk terminologi. (Helst inte heller sammansättningen "lindringsvård".)

 

Tala hellre om vård i livets slutskede, lindrande vård eller palliativ vård.

 

Vården i livets slutskede sker på ett hospice (hospis), eventuellt kan man tala om lindringshem eller lindringsklinik, men de orden har inte riktigt slagit igenom. Hospicehem och hospicevård går det också bra att tala om.