Två juridiska termer: tappo och surma

Om ett fall behandlas som ett lindrigare brott än dråp går det inte att använda brottsbenämningen dråp i medierna. Så här säger strafflagen:

Finskans tappo är dråp på svenska. 

Den som dödar någon skall för dråp dömas till fängelse på viss tid, minst åtta år (strafflagen kapitel 21, paragraf 1).

Den svenska motsvarigheten till finskans surma är dråp under förmildrande omständigheter (strafflagen kapitel 21, paragraf 3):
Om ett dråp, med beaktande av de exceptionella förhållandena när brottet begicks, gärningsmannens motiv eller andra omständigheter som har samband med brottet, bedömt som en helhet har begåtts under förmildrande omständigheter, skall gärningsmannen för dråp under förmildrande omständigheter dömas till fängelse i minst fyra och högst tio år.

I folkmun på finska talar man ofta om lievä tappo (ordagrant "lindrigt dråp") i motsvarande fall av lindrigare brott än dråp. Använd inte den ordagranna motsvarigheten på svenska. För att brottsbenämningen inte ska bli fel på svenska måste alla ord vara med: dråp under förmildrande omständigheter.

Läs också språkrådet om dråp, mord och avrättning.


Uppdaterad 27.10.2020

 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.