Indextermer och pensionstermer

Riksdagen ska snart ta ställning till medborgarinitiativet Att återinföra lönenivåindex som arbetspensionsindex. Kontrollera att ni använder de korrekta svenskspråkiga termerna i medierna.

 

Exempel på vanliga indextermer är:

halvvägsindex eller 50/50-index (på finska puoliväli-indeksi), inte "dubbelindex"

förtjänstnivåindex, lönenivåindex eller löneindex (på finska ansiotasoindeksi, palkkatasoindeksi eller palkkaindeksi), inte "utkomstindex"
De här termerna är inte synonymer, men de ligger väldigt nära varandra och ibland verkar de användas som synonymer.


Sajten Arbetspension.fi
Mer information om de olika indexen och andra pensionstermer finns i ordlistan på sajten Arbetspension.fi.


Pensionstermer
Pensionsreformen träder i kraft vid årsskiftet och då tas också flera nya termer i bruk, bland annat arbetslivspension och målsatt pensionsålder. En sammanfattning finns här på sajten.