Blodgrupp O

Använd hellre bokstaven O än siffran 0 som beteckning för blodgrupp O.

 

O:et i blodgruppen O står för ohne, som betyder "utan (antigener)". I de skandinaviska länderna är det vanligare med siffran 0 än bokstaven O, men vi rekommenderar det internationella vetenskapliga bruket med bokstaven O.

 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.