Avfallsord

Det finska energiajäte översätts i löpande text till svenska med avfall för energiutvinning. Undvik direktöversättningen "energiavfall".

Palava jäte återges på svenska med brännbart avfall.
Kaatopaikkajäte kan översättas med icke återvinningsbart.

Glas för återvinning sorteras i separata kärl för färgat och ofärgat glas medan returglaset returneras via affärerna till fabrikerna och bryggerierna.

Undvik "bioavfall" och tala i stället om biologiskt avfall, biologiskt komposterbart, organiskt eller för kompostering.

Återvinning, på finska kierrätys eller kierrättäminen, är den övergripande termen. De finska uudelleenkäyttö och toistokäyttö återges med återanvändning, fi. uusiokäyttö med materialåtervinning och energiakäyttö med energiutvinning. Kompostointi översätts med kompostering.

Källor: Miljöministeriet
Artiklar i Språkbruk 2/90 och 2/94