Människohandel

Använd den allmänna svenska termen människohandel för engelskans trafficking. Om man vill precisera och uttrycka vilken form av människohandel man avser kan man tala om sexhandel, kvinnohandel, sexslavhandel eller barnsexhandel.