Tillgänglighet och tillgänglighetskonsult

I oktober 2009 fick de första tillgänglighetskonsulterna (fi esteettömyyskartoittaja) sina betyg vid yrkeshögskolan Metropolia. En tillgänglighetskonsult har gått en särskild utbildning med inriktning på främst fysisk tillgänglighet.

Enligt den svenska Myndigheten för handikappolitisk samordning (Handisam) är en tillgänglighetskonsult: "en tjänsteman eller egen företagare som arbetar med specialistrådgivning åt byggherrar, kommunala byggnadsnämnder med flera i planering och projektering vid ny- eller ombyggnation så att miljö och verksamhet ska bli tillgänglig för alla."

Notera också att man kartlägger tillgängligheten i bostäder, museer, teatrar, skolor, affärer och andra byggnader och lokaler.