Byggnader har inte vingar

Använd inte ordet vinge i betydelsen flygel. En flygelbyggnad kallas för siipi i finskan och wing i engelskan, men på svenska heter det flygel eller annex

 

Eller så kan man helt enkelt tala om sidobyggnad. En nyare del som byggts efter att den ursprungliga byggnaden blivit klar kan kallas tillbyggnad.

 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.