Byggnader har inte vingar

 

Använd inte ordet vinge i betydelsen flygel. En flygelbyggnad kallas för siipi i finskan och wing i engelskan, men på svenska heter det flygel eller annex. Eller så kan man helt enkelt tala om sidobyggnad. En nyare del som byggts efter att den ursprungliga byggnaden blivit klar kan kallas tillbyggnad.