Offentliga finanser

Observera att vi i dag helst ska använda termen offentliga finanser (inte offentlig ekonomi) när vi syftar på statens och kommunernas ekonomi. Termen motsvaras av julkinen talous på finska.

 

Termen offentliga finanser används allt oftare också i texter från statsrådet, se bland annat statsministerns och regeringens veckoprogram för denna vecka (v. 13) eller rapporten av Anders Borg och Juhana Vartiainen om den ekonomiska situationen i Finland.

 

En bra källa när man rapporterar om riksdagens arbete är den så kallade Riksdagsordlistan. Där får man reda på att kyselytunti inte längre är frågetimme utan frågestund – bland mycket annat.

 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.