Crowdsourcing och crowdfunding

Två inlån från engelskan som spridit sig blixtsnabbt i svenskan är crowdsourcing och crowdfunding.

 

Språkrådet i Sverige definierar crowdsourcing som att lägga ut en uppgift på en odefinierad grupp människor, framför allt via sociala medier på nätet. Ordet refererar till outsourcing, det vill säga att lägga ut arbete och tjänster (på entreprenad). Enligt TT-språket används nättalko "om vissa former av crowdsourcing via internet: att ta hjälp av allmänheten med att lösa en uppgift". Men någon riktigt lyckad svensk motsvarighet till ordet finns inte så förklara för läsarna vad begreppet innebär.

 

Om många hjälps åt att finansiera projekt, ideer och innovationer genom mindre donationer och frivilliga bidrag kallas det crowdfunding. Ett slags kollektiv finansiering alltså, som på svenska har fått de fyndiga motsvarigheterna gräsrotsfinansiering och folkfinansiering. Av dessa två är gräsrotsfinansiering vanligare. Gräsrotsfinansiering är ett populärt sätt att finansiera olika kulturkoncept.

 

Använd gärna till exempel gräsrotsfinansiering i stället för crowdfunding. Om ni föredrar det engelska ordet måste det alltid följas av en förklaring. Detsamma gäller för crowdsourcing. Två exempel ur svenska medier:

  • Flashbacktråden är ett väldigt lyckat exempel på crowdsourcing, att en massa människor hjälps åt och arbetar öppet med att hitta fakta om något eller lösa ett problem.
  • Kulturministern skulle ha älskat Jennifer Fox seminarium om så kallad crowdfunding, alltså hur man skaffar mikrosponsorer på nätet.

 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.