Grundläggande fri- och rättigheter

Finskans perusoikeudet motsvarars av grundläggande fri- och rättigheter (jämför 2 kapitlet i vår grundlag). Eftersom det svenska uttrycket är långt och otympligt att använda har Statsrådets svenska språknämnd kommit med en rekommendation (se Språkråd 1/2014) om att det går bra att använda kortformen grundrättigheter, särskilt i ledigare sammanhang. 

I EU-sammanhang talar vi vanligen om grundläggande rättigheter.

EU har en stadga om de grundläggande rättigheterna som på svenska heter Europeiska unionens stadga (eller EU-stadgan) om de grundläggande rättigheterna. Motsvarande stadga heter Perusoikeuskirja på finska och på engelska EU Charter of Fundamental Rights/Charter of Fundamental Rights of the European Union.

Var också uppmärksamma på det finska uttrycket perus- ja ihmisoikeudet. På svenska blir det grundläggande fri- och rättigheter och mänskliga rättigheter.

Uttrycket grundläggande rättigheter innefattar även de grundläggande friheterna, och därför går det mycket bra att använda det kortare grundläggande och mänskliga rättigheter för finskans perus- ja ihmisoikeudet. I synnerhet om uttrycket upprepas flera gånger i en text.

 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.