Gripa, anhålla eller häkta

Polisen griper (ottaa kiinni), åklagaren anhåller (pidättää), domstol häktar (vangita). 


Engelskans arrest motsvaras vanligen av svenskans gripa.
Ordet "arrestera" kan man inte använda i Finland eller Sverige eftersom det saknar juridisk täckning. 

Den juridiska innebörden av gripa är densamma som i allmänspråket, att konkret ta fast en person.

Endast åklagaren, tillräckligt höga polisbefäl och vissa andra motsvarande tjänstemän kan fatta beslut om att anhålla en brottsling. Förutsättningarna för ett anhållande är noggrant preciserade; först och främst att personen på sannolika skäl (todennäköisin syin) misstänks för brott.

Yrkande om häktning eller häktningsyrkande (vangitsemisvaatimus) måste framställas senast den tredje dagen efter gripandet. En misstänkt kan också häktas om han eller hon enbart är skäligen misstänkt (syytä epäillä) för brott. Häktningsärendet (vangitsemisasia) behandlas oftast bakom eller inom stängda dörrar (suljetuin ovin).  

 

Se också Termer om brott och straff på svenska och finska.

 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.