Klimattermer

Klimatpåverkan är ett återkommande tema i medierna, men terminologin är inte så enkel. Många av termerna har ännu inte hunnit bli etablerade.

 

Klimatavtryck och klimatutsläpp är etablerade ord i medierna och kan användas som synonymer till koldioxidavtryck (hiilijalanjälki; carbon footprint) respektive koldioxidutsläpp.

 

Klimatneutral innebär att en verksamhet inte ger upphov till några utsläpp av växthusgaser.

Ett annat sätt att bli klimatneutral är att klimatkompensera, det vill säga att man betalar för lika många kilo eller ton koldioxidutsläpp som man själv orsakat. Använd hellre klimatneutral än "koldioxidneutral" för det som kallas hiilineutraali på finska. Undvik "kolneutral".

 

Läs också den utförliga beskrivningen av termen klimatneutral i Klimatordlistan.

 

Vårt ekologiska fotavtryck är en beskrivning på hur mycket produktiv mark och havsyta som behövs för att producera allt som en individ konsumerar och för att absorbera avfallet.

Klimatavtrycket är ett av alla delområden som innefattas i termen ekologiskt fotavtryck.

 

Vårt ekologiska handavtryck mäter hur stor positiv inverkan vi har på miljön.

Det är motsatsen till vårt ekologiska fotavtryck, som mäter vår negativa inverkan.

Med hjälp av det ekologiska fotavtrycket ser vi hur våra handlingar och vårt sätt att leva skadar miljön, och med hjälp av handavtrycket vad vi kan göra för miljön.

Handavtryck och fotavtryck är långt ifrån självklara motsatser, och för att undvika förvirring är det bra att förklara eller presentera begreppen då man använder dem. Det ekologiska fotavtrycket är ett mer etablerat begrepp, så risken är främst att det ekologiska handavtrycket tolkas som ett synonymt eller liknande begrepp.

Vårt ekologiska fotavtryck är inte heller samma sak som vårt koldioxidavtryck. Koldioxidavtrycket anger hur stora koldioxidutsläpp vi orsakar, och står för en hur stor yta med nyplanterad skog som behövs för att absorbera de utsläpp vi orsakar. Koldioxidfotavtrycket utgör över hälften av vårt ekologiska fotavtryck.

I det ekologiska fotavtrycket räknas också in den yta som behövs för byggnader och vägar vi använder, och hur mycket produktiv mark och havsyta som behövs för att producera vår mat och andra varor.

 

De här begreppen kan beskriva både en individ och en grupp människor, som ett företag eller ett land. Till exempel skriver Miljöministeriet på sin webbplatsGenom en beräkning av handavtrycket vill man sporra projekterare, byggfirmor och olika produktframställare att utveckla innovativa klimatlösningar.

 

Håll gärna koll på vilka termer som används av pålitliga källor som Världsnaturfonden WWF, Klimatordlistan och Nationalencyklopedin.

 

Källor: klimatordlista.seWWF i Sverigene.seminklimatpaverkan.se

 

Uppdaterat 20.5.2020