Klimattermer

Klimatpåverkan är ett återkommande tema i medierna, men terminologin är inte så enkel. Många av termerna har ännu inte hunnit bli etablerade.

 

Klimatavtryck och klimatutsläpp är etablerade ord i medierna och kan användas som synonymer till koldioxidfotavtryck (hiilijalanjälki; Carbon Footprint) respektive koldioxidutsläpp.

 

Vårt ekologiska fotavtryck är en beskrivning på hur mycket produktiv mark och havsyta som behövs för att producera allt som en individ konsumerar och för att absorbera avfallet. Klimatavtrycket är ett av alla delområden som innefattas i termen ekologiskt fotavtryck.

 

Håll gärna koll på vilka termer som används av pålitliga källor som Världsnaturfonden WWF, Klimatordlistan och Nationalencyklopedin.

 

Källor: klimatordlista.seWWF i Sverigene.seminklimatpaverkan.se

23.01.2019