Skattesats

I och med kommunallagen från 1995 slopades det gamla begreppet skatteöre och ersattes enligt mönster från Sverige med skattesats. På finska talar man om veroprosentti eller tuloveroprosentti, vilket inte ger oss någon anledning att kalla det skatteprocent på svenska.

 

I boken Så här ska det låta tar Mikael Reuter upp skillnaden mellan skattesats och skatteprocent och skriver:

"Andelen skatt uttryckt i procent i fråga om bland annat kommunal inkomstskatt, mervärdesskatt, fastighetsskatt och bilskatt kallas på svenska skattesats, inte "skatteprocent". Lagen talar till exempel om kommunal inkomstskattesats.

Ordet skatteprocent används närmast om individuell skatt och beräknas på vars och ens personliga inkomster under ett år. Det enkla skatt(er) räcker när vi avser skatter i en mer allmän betydelse.

Några exempel:

  • Ny skattesats är en uppskattning av trycket på skattesatsen efter vårdreformen ... (inte "skatteprocent") 
  • Staden fortsätter nästa år med en skattesats på 17,50 procent. 
  • Skattesatsen höjs med en procentenhet.
  • Centerns toppnamn i riksdagsvalet i Helsingfors, ex-kommissionären och EU-parlamentarikern Olli Rehn, är inte redo att höja skatterna (inte skattesatsen) utan ser hellre nedskärningar.
  • Olli Rehn tror inte på skärpta skatter som metod för att få Finlands ekonomi i skick.
  • Till en början kan skatt innehållas enligt skatteprocenten för lön.

Läs mer i Reuters ruta 17.11.2004.
 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.