Insättningsgaranti

Observera att det sedan drygt tio år tillbaka heter insättare, insättning och insättningsgaranti i vår lagstiftning (se bland annat lagen om andelsbanker och andra kreditinstitut i andelslagsform, 28.12.2001/1504). Motsvarande termer på finska är talletus, tallettaja och talletussuoja.

 

Ett annat ord i sammanhanget är inlåningsbank (fi. talletuspankki). En inlåningsbank är ett kreditinstitut med ensamrätt att ta emot inlåning från allmänheten. Med inlåning avses återbetalbara medel som helt eller delvis ska ersättas ur insättningsgarantifonden (fi. talletussuojarahasto).

 

Använd de korrekta termerna, inte orden deposition och deponent eller direktöversättningarna "depositionsskydd" och "depositionsgaranti" när ni skriver om eurokrisen och den aktuella situationen på Cypern.