Genändring

Genetiskt modifierad organism (ofta också i formen genmodifierad organism) definierar svenska Kemikalieinspektionen på följande sätt: organism där det genetiska materialet ändrats på ett sätt som inte inträffar naturligt genom parning eller naturligt skapande av nya kombinationer (rekombination).

Termen förkortas GMO, med versaler.

Genmodifierad eller genmodifiering är de ord som används av finländska företag och myndigheter. Ordet är inte utan värdeladdning eftersom det antyder att något anpassats till det bättre.

Korrekta och neutrala alternativ är genändring, genändrade organismer, genändrade produkter och gentekniska förändringar.

"Genmanipulering" är ett ord som används av motståndarna till genteknik, och som därför ska undvikas i ett neutralt sammanhang.

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.