Inkomstpolitiskt avtal

Arbetsmarknadscentralerna och regeringen kan ingå inkomstpolitiska uppgörelser som jämte en löneuppgörelse omfattar överenskommelser om ekonomisk-politiska åtgärder, inkomstfördelningsåtgärder och socialpolitiska åtgärder.

Undvik att använda "inpo", "inpo-avtal" och "inpo-förhandlingar" för finskans tupo respektive tulopoliittinen sopimus, tulopoliittiset neuvottelut, tuponeuvottelut. Använd i stället inkomstpolitiskt avtal, inkomstavtal och inkomstpolitiska förhandlingar.

I Sverige motsvaras inkomstpolitiska förhandlingar av avtalsrörelse, lönerörelse, avtalsförhandlingar.

 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.