Boom, recession, konjunktursvacka och inflation

Det engelska boom, som också används i svenskan, står för ett plötsligt, kraftigt uppsving.

 

Recession betyder tillbakagång, nedgång, avmattning och används ofta för att beskriva en lågkonjunktur. Recessionen förutsätter rent teoretiskt ett fallande bnp under två på varandra följande kvartal. 

Konjunktursvacka betecknar en lågkonjunktur med litet positiva utsikter: konjunktursvackan i amerikansk ekonomi, konjunktursvackan fördjupas.

Inflation betyder att den allmänna prisnivån stiger och att penningvärdet försämras.

Både boom och inflation är begrepp som man också stöter på i allmänspråket.