Småbarnspedagogik har ersatt dagvård

Det som tidigare hette "dagvård" heter numera småbarnspedagogik. Termen småbarnspedagogik eller småbarnspedagogisk verksamhet ska användas i alla sammanhang där man tidigare talade om "dagvård".

 

Exempel:

  • Chefen för småbarnspedagogiken är oroad över situationen.
  • Tidigare har 30 procent av reservplatserna inom småbarnspedagogiken förblivit oanvända.
  • Familjerna har reserverat en plats inom småbarnspedagogiken för säkerhets skull.
  • Vi har skickat en förfrågan till föräldrarna om behovet av småbarnspedagogik under höstlovet.
  • Kommunen planerar en avgift för en oanvänd plats inom småbarnspedagogiken.

 

Småbarnspedagogisk verksamhet består av fostran, undervisning och vård av barn. Sedan de nya planerna för småbarnspedagogik togs i bruk i fjol har pedagogiken betonats mer än tidigare i den lagstadgade verksamheten för barn under skolåldern. Förskoleundervisningen är en del av småbarnspedagogiken.

 

Daghem och daghemspersonal
Verksamheten inom småbarnspedagogiken ordnas vanligen på daghem. De två övriga verksamhetsformerna är familjedagvård och övrig småbarnspedagogik (till exempel klubbverksamhet).

Daghemspersonalen består av lärare inom småbarnspedagogik, socionomer inom småbarnspedagogik och barnskötare inom småbarnspedagogik.

 

Åbo Akademi utbildar inte längre barnträdgårdslärare utan lärare inom småbarnspedagogik och de läser på Utbildningslinjen för lärare inom småbarnspedagogik.

 

Källor: Lagen om småbarnspedagogik, förordningen om småbarnspedagogik, Utbildningsstyrelsen och Åbo Akademi

 

Skrivet 2.10.2018

 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.