Engångsersättning

I avtalsförhandlingar talar man om utbetalningar av engångsnatur som skrivs in i löneavtalen. Den här extra ersättningen kallas ibland kokkoraha (braspeng) och lokaraha (oktoberpeng och/eller smutspeng) på finska.

 

Använd engångsersättning eller engångspott för den här typen av ersättning.