Omställningsförhandlingar

Termen omställningsförhandlingar (muutosneuvottelut på finska) har ersatt den tidigare termen samarbetsförhandlingar (yt-neuvottelut, yhteistoimintaneuvottelut) när arbetsgivaren planerar att exempelvis säga upp eller permittera anställda.

Exempel:

  • Företaget inleder omställningsförhandlingar och uppger att förhandlingarna kan leda till att upp till 50 personer sägs upp.


Det samarbete mellan arbetsgivaren och personalen som ska föras i syfte att utveckla arbetsplatsen kallas regelbunden dialog (säännönmukainen vuoropuhelu).


Källa: Samarbetslagen

 

Uppdaterad 20.1.2022