Omställningsförhandlingar

Termen omställningsförhandlingar (muutosneuvottelut på finska) har ersatt termen samarbetsförhandlingar (yt-neuvottelut, yhteistoimintaneuvottelut) inom den privata sektorn, när arbetsgivaren planerar att exempelvis säga upp eller permittera anställda. 

I samarbetslagen, som trädde i kraft 1 januari 2022, förekommer termen omställningsförhandlingar, men inom kommunsektorn och statliga verk talar man fortfarande om samarbetsförhandlingar.

Exempel:

  • Företaget inleder omställningsförhandlingar och uppger att förhandlingarna kan leda till att upp till 50 personer sägs upp.


Det samarbete mellan arbetsgivaren och personalen som ska föras i syfte att utveckla arbetsplatsen kallas regelbunden dialog (säännönmukainen vuoropuhelu).


Källa: Samarbetslagen

 

Uppdaterad 22.6.2022