Underrättelselagstiftning

Använd termen underrättelselagen (på finska tiedustelulaki) i stället för "spaningslagen" för de lagtexter som är under beredning hösten 2018.


I lagberedningen talar man också om bland annat civil respektive militär underrättelseinhämtningunderrättelseombudsman och underrättelseutskott.

Spaning används mera polisiärt då man syftar på konkret spaningsverksamhet på fältet i anslutning till en brottsutredning. Inom polisen finns det särskilda spaningsenheter, i både Sverige och Finland, vilket inte ska förväxlas med civil eller militär underrättelse.

 

Källor: Försvarsministeriet och Skyddspolisen

 

Skrivet 3.10.2018