Ekoterrorism, ekosabotage och eko-

Ekoterrorism är en extrem form av ekosabotage, och associerar kanske främst till organisationen Animal Liberation Front som FBI klassar som en terroristorganisation. För många organisationer i den extrema ekologiska miljö- och djurättsrörelsen är målsättningen en avindustrialisering av samhället. Det viktiga är att göra så mycket ekonomisk skada att verksamheten måste läggas ned.

 

Enligt den senaste upplagan av Svenska Akademiens ordlista betyder ekosabotage sabotage till försvar av eller riktat mot ekosystem. Beroende på perspektiv betyder ekosabotage (eller extremformen ekoterrorism) alltså dels verksamhet som kan leda till att den ekologiska balansen i naturen rubbas - verksamhet som bedrivs av exempelvis byggföretag, rekreationsföretag, skogsmyndigheter, forskningsanläggningar, dels betyder det aktioner som syftar till att försvara naturen mot hot av det här slaget.

 

Här gäller det alltså att balansera rätt och hela tiden minnas vilket perspektivet är. Risken för förvirring är stor om skribenten inte kan skilja mellan betydelserna av ekosabotage och ekoterrorism.

 

En aspekt som ökar förvirringen är att förledet eko- har två betydelser och att ord som ekobrott och ekobrottslighet därför blir dubbeltydiga. För att undvika missförstånd bör man skriva ut förkortningen: ekonomisk eller ekologisk.

 

För dem som översätter gäller det att observera att ekobrott motsvarar både talousrikos och ekorikos i finskan. Dessutom används förledet eko- där finskan använder luomu: ekomjölk för luomumaito, ekovin för luomuviini, ekokött för luomuliha. Precisera alltså!

 

Förledet eko- och ordet eko (i betydelsen genljud) är homonymer; uttalet är detsamma: långt e-ljud och o på slutet [e:ko], inte [ekå].

 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.