Magnetkameraundersökning och magnetundersökning

Det folkliga ordet magnetröntgen ska vi undvika. Den medicinska termen är magnetisk resonanstomografi eller magnetresonanstomografi. Lika korrekta och samtidigt mer läsarvänliga och begripliga uttryck är magnetkameraundersökning eller magnetundersökning. Av dessa två är magnetkameraundersökning något vanligare, men båda kan användas.

 

Förkortningen MR-undersökning kan också användas om det finns behov av en förkortning i texten.

En magnetundersökning är en undersökning med en magnetkamera som tar bilder med hjälp av magnetfält och radiovågor. Den har ingenting med konventionell röntgenstrålning att göra. Att kalla undersökningen för "magnetröntgen" är direkt felaktigt eftersom magnetkameran inte bygger på röntgenteknik. Detta är viktigt att förmedla till läsarna.

Bra ordlistor är medicinska lathunden och Språkinstitutets svensk-finska hälso- och sjukvårdsordlista.

Uppdaterad 16.11.2017