Valterminologi

Observera att val står i singularis när det är fråga om ett val: Europaparlamentsvalet. På finska står vaalit däremot i pluralis.

De som röstar kallas väljare (inte "röstare") och de avger sin röst med en valsedel eller röstsedel.

 

Bland väljarna finns grupper, som förstagångsväljarna och marginalväljarna, som kan ha betydelse för valresultatet. 

 

De som inte utnyttjar rösträtten kallas soffliggare.

 

Då man röstar blankt (inte "röstar tomt" från finskans äänestää tyhjää) lämnar man in en blank valsedel. Blanka valsedlar är ogiltiga.

 

Man röstar på någon men för, mot eller ner ett förslag.

 

Inför valet kan opinionsundersökningarna ge en fingervisning om vad resultatet kommer att bli. Många är också intresserade av att se om valdeltagandet blir högt eller lågt (på finska motsvaras det av korkea/alhainen äänestysprosentti, som alltså inte ska översättas med "hög/låg röstningsprocent").

"Partimätning" är en direktöversättning av finskans puoluemittaus och kan gärna ersättas med väljarbarometer.

 
Partiledarna deltar flitigt i valdebatter (på finska vaalikeskustelu) och valutfrågningar (inte "valtent" från finskans vaalitentti).

 

Förhandsrösta och förhandsröstning används om finländska val. Läs mer om orden här.

 

På själva valdagen frågar medierna ofta folk som kommer ut ur vallokalerna (hellre än "röstningsställen") hur de har röstat. Undersökningen kallas exit poll på engelska och vallokalsundersökning på svenska.

 

När vi talar om hur stort stödet (inte "understödet") är för en enskild kandidat eller ett visst parti, finns det många alternativ att ta till. NN:s popularitet eller väljarstöd, X stöds av 13 procent av väljarna, X är landets största parti med 25 procent av väljarna, stödet för NN ökar eller minskar.

Spärr (inte "rösttröskel" för finskans äänikynnys) betyder att det krävs ett visst antal röster för att bli invald.


Taktikrösta
 innebär att rösta på ett annat parti än det man närmast sympatiserar med, till exempel för att hjälpa ett parti över spärren. På finska används verbet taktikoida ofta i valsammanhang. Den vardagliga finlandismen taktikera ligger nära till hands, men vi rekommenderar det allmänsvenska taktikrösta. Undvik också formen taktisera.

 

Valarbetare (vaalityöntekijä) är en person som arbetar för ett politiskt parti i en valkampanj eller valrörelse som det kallas i Sverige.

 

Valbiträde (vaaliavustaja) är en person som hjälper någon som inte är förmögen att göra röstningsanteckningen.

 

Valfunktionärer (vaalivirkailija) förrättar röstningen i vallokaler på valdagen. Valfunktionärer förrättar också förhandsröstningen på båtar, sjukhus och anstalter och förrättar hemmaröstningen. 

 

Valkrets (vaalipiiri). För riksdagsval har landet delats in i tretton valkretsar enligt landskap.

 

Valkompass (vaalikone) är ett test där man kan ta reda på hur väl ens åsikter och värderingar stämmer överens med ett visst parti eller en viss kandidat.

 

Valförrättare (vaalitoimitsija) är de tjänstemän som förrättar förhandsröstningen på särskilda röstmottagningsställen.

 

 

Uppdaterad 20.2.2023

 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.