Valterminologi

Observera att val står i singularis när det är frågan om ett val: Europaparlamentsvalet. På finska står vaalit däremot i pluralis.

De som röstar kallas väljare (inte "röstare") och de avger sin röst med en valsedel eller röstsedel.

Någon väljer kanske att rösta blankt (inte "tomt"), och sådana blanka röstsedlar eller valsedlar är ogiltiga. Man röstar på någon men för, mot eller ned ett förslag.

Bland väljarna finns grupper som till exempel förstagångsväljarna och marginalväljarna som kan ha betydelse för valresultatet. Resultatet kan också påverkas av att folk valt att taktikrösta.

Alla är inte intresserade av att rösta, utan en del väljer att röstskolka eller valskolka. De som inte röstar kallas soffliggare eller röstvägrare.

 
Inför valet kan opinionsmätningarna ge en liten fingervisning om hurdant resultatet kommer att bli. Många är också intresserade av att se om valdeltagandet blir högt eller lågt (på finska motsvaras detta av korkea/alhainen äänestysprosentti, som alltså inte ska översättas med "hög/låg röstningsprocent").
 
Partiledarna deltar flitigt i valdebatter (på finska vaalikeskustelu) och valutfrågningar (vaalitentti)inte "valtent".

 

På själva valdagen utförs ofta en typ av valundersökning där man frågar folk som kommer ut ur vallokalerna (hellre än "röstningsställen") hur de har röstat. Undersökningen kallas exit poll på engelska, och lämpliga svenska ord för företeelsen är vallokalsenkät eller vallokalsprognos, beroende på synvinkeln.

 

När vi talar om hur stort stödet är för en enskild kandidat eller för ett visst parti, finns det många alternativ att ta till. NN:s popularitet eller väljarstöd, X-partiet stöds av 13 procent av väljarna, X-partiet är landets största parti med 25 procent av väljarna, stödet för NN ökar/minskar.

 

 

En kort ordlista 

 

Förhandsrösta och förhandsröstning används om finländska val. Läs mera om dessa ord i det här språkrådet.

 

Taktikrösta (på finska taktikoida) får gärna användas i valsammanhang där vi brukar använda verbet taktisera eller taktikera. 

 

Rösta blankt (på finska äänestää tyhjää, inte "rösta tomt") eller avstå från att rösta innebär att lämna in en blank valsedel vid en omröstning eller ett val.

 

Spärr (på finska äänikynnys, inte "rösttröskel") betyder att ett parti måste få över en viss andel av rösterna för att räknas med när riksdagsmandaten fördelas. "Röstspärr" är ovanligare och bör undvikas. Exempel: spärren på 4 procent, högre spärr för små partier.

 

Valarbetare (vaalityöntekijä) är en person som arbetar för ett politiskt parti i en valkampanj.

 

Valbiträde (vaaliavustaja) är en person som hjälper någon som inte är förmögen att göra röstningsanteckningen.

 

Valfunktionärer (vaalivirkailija) förrättar röstningen i vallokaler på valdagen. Valfunktionärer förrättar också förhandsröstningen på båtar, sjukhus och anstalter samt förrättar hemmaröstningen. 

 

Valkrets (vaalipiiri). För riksdagsval har landet indelats i 13 valkretsar utifrån landskapsindelningen.

 

Valkompass (vaalikone) är ett valtest eller kandidattest där man bland annat kan ta reda på hur väl ens åsikter och värderingar stämmer överens med ett visst parti eller en viss kandidat.

 

Valförrättare (vaalitoimitsija) är de tjänstemän som förrättar förhandsröstningen på särskilda röstmottagningsställen.

 

 

Uppdaterad 24.1.2018