Flyktingförläggning

Flyktingförläggning heter det ställe där asylsökande och flyktingar som kommer till Finland får bo medan deras ärende behandlas. Använd inte "mottagningscentral" eller "flyktinganläggning".

 

Formuleringen i vår lag är: förläggning för asylsökande (på finska turvapaikanhakijoiden vastaanoottokeskus). Se lagen om främjande av invandrares integration samt mottagande av asylsökande.

 

Det som kallas hätämajoitusyksikkö eller transit-keskus på finska kan kallas tillfällig flyktingförläggning på svenska. Uttryck med nöd- är mindre lyckade. Ur myndigheternas synvinkel är det fråga om nödlösningar, eftersom platserna på flyktingförläggningarna inte räcker till, men att tala om nödboende eller nödinkvartering och så vidare för tankarna i fel riktning. 


Däremot går det bra att använda ordet ankomstboende för dessa tillfälliga enheter. Ett ankomstboende är en plats där sökande bor under den tid de får sin asylansökan registrerad innan de anvisas till en kommun, skriver Migrationsverket i Sverige.

 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.