Besöksförbud

Besöksförbud dök upp i samband med en ny lag från 1998. Besöksförbudet finns till för att skydda personer som känner sig hotade eller trakasserade av någon annan. Den som meddelats besöksförbud får då inte träffa, kontakta, följa efter eller iaktta den person som förbudet skyddar. På finska heter besöksförbud lähestymiskielto.

I Sverige ersattes besöksförbud med kontaktförbud oktober 2011, efter att lagen om kontaktförbud trätt i kraft. (Källa: Åklagarmyndigheten)

 
Uppdaterad 16.5.2018.

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.